השערה 4: תוקף ניבוי מוסף

Share |

השערה 4: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי, מעבר למשתני אישיות ואינטליגנציה כללית (תוקף ניבוי מוסף של מבחן ה - MSCEIT) - ההשערה היתה שימצא קשר חיובי חלש מאוד בין א.ר וביצוע תעסוקתי, מעבר לקשרים שבין תכונות אישיות ואינטליגנציה כללית עם ביצוע תעסוקתי, כך ששוער שימצאו מתאמים חיוביים נמוכים מאוד (r<.10) ומובהקים בין ציוני מבחן האינטליגנציה הרגשית ה - MSCEIT לציוני קריטריוני הביצוע השונים - ציוני קורס וציוני סוציומטריה, תוך שליטה במשתני אישיות ואינטליגנציה כללית.

על מנת לבדוק השערה זו חושבה רגרסיה מרובה, לפי מודל היררכי לינארי. לעריכת רגרסיה כזו יש משמעות רק עם קריטריונים שהראו מתאמים חיוביים ומובהקים עם ציוני הא.ר ורק עם משתנים נשלטים שנקשרו באופן מובהק לקריטריון, כך שלמעשה נערכה רק רגרסיה אחת, שבה הקריטריון הוא סוציומטריה התאמה לקצונה מקורס מ"כים, מנבא הא.ר הוא הבנת רגש והמשתנים הנשלטים הם שלוש תכונות אישיות: אחריות, פתולוגיה נפשית ופוטנציאל ניהול. נראה שהגורם הבנת רגש, מסביר 5% מהשונות בציון סוציומטריה מקורס מ"כים, מעל ומעבר לשלושת תכונות האישיות. להלן מוצגת הרגרסיה בה מופיעים הבנת רגש ושלושת גורמי האישיות.

טבלה 13: תוצאות הרגרסיה לניבוי סוציומטריה מקורס מ'כים על ידי הבנת רגש וגורמי אישיות
  R R Square Adj. R Square Std. Error F sig
ציון סוציומטריה התאמה לקצונה מקורס מ'כים 55. 30. 24. 6.9 4.9 002.
משתנים שכנסו למשוואת הרגרסיה
  Beta T Sig Std. Error
קבוע   76.- 45. 12.4
פתולוגיה 27. 2.0 05. 1.8
פוטנציאל ניהול 21. 1.3 22. 1.2
אחריות 16. 1.0 35. 1.7
הבנת רגש 26. 2.0 05. 13.3

מרגרסיה זו עולה שלהבנת רגש יש תרומה מובהקת (Beta=.26, p<.05) מעל ומעבר לתכונות האישיות ותרומה זו אף גדולה יותר ממה ששוער, כך שלהבנת רגש יש תוקף ניבוי מוסף מעל ומעבר למנבאים אחרים וניתן לומר שהשערה 4 אוששה באופן חלקי.

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 83810.78 שניות.