השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי

Share |

השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללית (תוקף מתכנס של מבחן ה - MSCEIT) - ההשערה היתה שימצא קשר חיובי מתון בין א.ר ואינטליגנציה כללית, כך שימצאו מתאמים חיוביים מתונים (r=.30-.50) ומובהקים בין ציוני ה - MSCEIT לציוני מבחן היכולת השכלית הצה"לי. טבלה 6 מציגה מתאמי פירסון בין א.ר וגורמיה לבין אינטליגנציה כללית וגורמיה.

טבלה 6: מתאמים בין אינטליגנציה רגשית לבין אינטליגנציה כללית
  ציון אינטליגנציה כללית הוראות אנאלגיות צורניות אנאלוגיות מילוליות חשיבה כמותית
ציון א.ר. כללית *11. 10. 09. 02. 04.
תפיסת רגש 03. 02. 01. 01. 04.-
שימוש ברגש 03. 07. 08. 08.- 01.-
הבנת רגש **15. **14. *12. *14. *13.
ניהול רגש 07. 04. 04. 02.- 03.
מספר הנבדקים נע בין 342 ל - 361 * p<0.5; ** p<0.01

בניגוד להשערה 1, ניתן לראות שקיים קשר נמוך בלבד בין ציון א.ר כללית וציון אינטליגנציה כללית, r(358)= .11, p<.05. קשר זה מוסבר על ידי הקשר החלש בין הבנת רגש לבין ציון אינטליגנציה כללית על כל מרכיביה, r(323-358)= .13-.15, p<.05. על מנת לבדוק את השערה 1 בדרך נוספת, נערכו מבחני t למדגמים בלתי תלויים, כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה ציון האינטליגנציה הרגשית הכללית שחולק לשתי קטגוריות קיצוניות - מעל אחוזון 85 ומתחת לאחוזון 15 במדד זה. המשתנים התלויים הם ציון האינטליגנציה הכללית וארבעת מרכיביו - הוראות, אנלוגיות צורניות, אנלוגיות מילוליות וחשיבה כמותית. תוצאות המבחנים יוצגו בטבלה 7 .

טבלה 7: ממוצעים, סטיות תקן, וערכי t עבור אינטליגנציה כללית, לפי גבוהים ונמוכים בא.ר כללית נמוכים בא.ר כללית
  נמוכים בא.ר. כללית
N=53**
גבוהים בא.ר. כללית
N=60***
 
  M SD M SD T
ציון אינטליגנציה כללית 65.3 12 71.3 12.1 *2.6-
הוראות 16.9 2.5 17.9 2.2 *2.2-
אנאלוגיות צורניות 24.5 2.9 25.5 2.3 2.0-
אנאלוגיות מילוליות 24.8 3.3 25.6 2.9 1.3-
חשיבה כמותית 15.3 4.9 16 4.5 75.-
** במבחני הוראות, אנלוגיות מילוליות וחשיבה כמותית מספר הנבדקים הנמוכים בא.ר הוא 47.
*** במבחני הוראות, אנלוגיות מילוליות וחשיבה כמותית מספר הנבדקים הגבוהים בא.ר הוא 53.
* p<0.5

מניתוח תוצאות מבחן t עולה כי קיים הבדל מובהק בין גבוהים ונמוכים בא.ר כללית בציון אינטליגנציה כללית, <.05 t(111)= -2.6, p, כך שבעלי א.ר גבוהה הם בעלי אינטליגנציה כללית גבוהה יותר (M=71.2, SD=12.1) לעומת בעלי א.ר נמוכה (M=65.3, SD=12). בבחינת גורמי אינטליגנציה כללית עולה כי קיים הבדל מובהק בין גבוהים ונמוכים בא.ר רק במרכיב אחד - מבחן הוראות t(98)= -2.2, p<.05, כך שהציון במבחן הוראות גבוה יותר אצל בעלי א.ר גבוהה (M=17.9, SD=2.2) לעומת בעלי א.ר נמוכה (M=16.9 SD=2.5). גם באנלוגיות צורניות, קיים הבדל כמעט מובהק, t(111)= -2.0, p=.05, בין גבוהים ונמוכים בא.ר, כך שהציון במבחן אנלוגיות צורניות גבוה יותר אצל בעלי א.ר גבוהה (M=25.5, SD=2.3) לעומת בעלי א.ר נמוכה (M=24.5, SD=2.9). לסיכום, נראה שקיימים קשרים חלשים בלבד בין א.ר והגורם הבנת רגש לבין אינטליגנציה כללית ומבחני הוראות ואנלוגיות צורניות, כך שהשערה 1 לא אוששה והתוקף המתכנס של מבחן ה - MSCEIT נמוך מדי.

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 57429.82 שניות.