נטיות מרכזיות במשתני המחקר

Share |

טבלה 4 מציגה את מספר הנבדקים, ממוצעים, סטיות התקן, טווחים אפשריים וטווחים במחקר של משתני המחקר המרכזיים: א.ר, אינטליגנציה כללית, תכונות האישיות וקריטריוני הביצוע.

טבלה 4: נטיות מרכזיות במשתני המחקר המרכזיים
קטגוריה משתנה נבדקים ממוצע סטית תקן טווח במחקר טווח אפשרי
אינטליגנציה רגשית ציון כללי 361 42. 04. 51.-22. 0-1
תפיסת רגש 361 38. 06. 48.-20. 0-1
שימוש ברגש 361 39. 06. 49.-15. 0-1
הבנת הרגש 361 54. 06. 66.-23. 0-1
ניהול רגש 361 39. 06. 64.-17. 0-1
אינטליגנציה כללית ציון כללי 360 68.8 12.2 40-90 10-90
הוראות 325 17.6 2.2 11-21 1-30
אנאלוגיות צורניות 360 25.0 2.7 15-30 1-30
אנאלוגיות מילוליות 325 25.4 2.7 12-30 1-30
חשיבה כמותית 325 15.9 4.7 4-25 1-30
תכונות אישיות דומיננטיות 316* 6.9 0.94 3.7-8.8 2-9
פוטנציאל קידום 316 6.4 0.81 4.0-8.2 2-9
חברתיות 316 7.1 0.83 4.0-9.0 2-9
נוכחות חברתית 316 6.2 0.78 3.8-7.7 2-9
קבלה עצמית 316 6.4 0.74 3.8-8.5 2-9
רווחה אישית 316 7.5 0.99 4.0-9.0 2-9
אחריות 316 6.9 0.83 4.4-9.0 2-9
סוציאליזציה 316 7.2 0.73 4.4-8.6 2-9
שליטה עצמית 316 6.3 0.99 3.1-8.5 2-9
סובלנות 316 6.6 1.00 3.8-8.7 2-9
הישגיות קונפורמית 316 7.5 0.87 4.0-9.0 2-9
הישגיות עצמאית 316 6.6 0.76 4.0-8.4 2-9
יכולת אינטלקטואלית 316 7.5 0.71 4.5-9.0 2-9
תובנה פסיכולוגית 316 5.8 0.86 3.6-8.2 2-9
גמישות 316 4.6 1.1 2.4-7.8 2-9
נשיות 316 5.4 0.60 3.8-7.3 2-9
הסתגלות כללית 316 6.7 1.0 3.5-8.7 2-9
פתולוגיה 316 4.7 0.68 3.2-6.6 2-9
מופנמות 316 4.7 1.0 2.5-7.4 2-9
קבלת נורמות 316 7.2 1.0 3.5-9.0 2-9
מימוש עצמי 316 6.7 1.1 3.8-9.0 2-9
פוטנציאל ניהול 316 6.7 1.2 3.2-8.7 2-9
קריטריוני ביצוע ציון קורס פיקוד זוטר 296 79.2 8.6 40-95 0-100
ציון קורס מ'כים 52 75.1 3.2 67-85 0-100
סוציומטרי התאמה לקצונה מקורס פיקוד זוטר 294 15.3 16.7 0-89 0-100
סוציומטרי התאמה לקצונה מקורס מ'כים 53 44.3 7.9 21-58 0-100
* 10 ציוני CHPI הוצאו מהמדגם עקב דפוס תשובות לא עקבי (קיבלו 7 ומטה מתוך סולם העקביות של השאלון

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 83121.64 שניות.