השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות

Share |

השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות (תוקף מבחין של מבחן ה - MSCEIT) - ההשערה היתה שימצאו קשרים חלשים בין א.ר ותכונות אישיות, כך שימצאו מתאמים נמוכים (r<.30) בין ציוני ה - MSCEIT לגורמי ה - CHPI ומדדי האישיות הצה"ליים. טבלה 8 מציגה מתאמי פירסון בין א.ר כללית וגורמיה לבין גורמי האישיות שחושבו משאלון ה - CHPI ומדדי האישיות הצה"ליים.

טבלה 8: מתאמים בין אינטלגנציה רגשית ותכונות אישיות
גורמי ה - CHPI ציון א.ר כללית תפיסת רגש שימוש ברגש הבנת רגש ניהול רגש
דומיננטיות 09. *14. 05.- 02. *13.
פוטנציאל קידום 06.- 03. *12.- *11.- 04.
חברתיות 04.- 01.- 10.- 02.- 01.
נוכחות חברתית *13.- 04.- *12.- 10.- 09.-
קבלה עצמית 02.- 07.- 02.- 01. 05.
רווחה אישית 09. 09. 09. 11.- **18.
אחריות 09. *12. 04. 07.- **17.
סוציאליזציה *13. 10. *14. -05. **17.
שליטה עצמית **17. **21. **17. 07.- **18.
סובלנות 05. 07. 07. *13.- *13.
הישגיות קונפורמית *14. **15. *13. 02. 11.
הישגיות עצמאית 02. 04. 05.- 03.- 10.
יכולת אינטלקטואלית *13. **15. 06. 01. *13.
תובנה פסיכולוגית *12.- 03. 09.- **16.- -10.
גמישות 07.- 01.- 09.- 05.- 06.-
נשיות 07. 01.- 09. 03. 09.
הסתגלות כללית 04. 05. 03. 11.- *13.
פתולוגיה נפשית 08.- 01.- *13.- 03.- 06.-
מופנמות 02.- 01.- 01. 02. 07.-
קבלת נורמות 07. 05. 09. 05.- *13.
מימוש עצמי 08. 10. 07. 10.- **17.
פוטנציאל ניהול 08. 12. 08. *14.- **16.
מדדים צה'ליים ציון א.ר כללית תפיסת רגש שימוש ברגש הבנת רגש ניהול רגש
ציון משוקלל להתאמה ליחידות שדה 07.- 02.- 07.- *11.- 02.
חברתיות 05.- 01.- 06.- *12.- 05.
הערכה לגבי התאמה ליחידות שדה 04.- 02. 04.- *11.- 03.
מספר הנבדקים נע בין 314 ל - 349 * p<0.5; ** p<0.01

נראה שבהתאם להשערה 2, הקשרים בין א.ר וגורמי האישיות השונים - גם הגורמים שחושבו משאלון ה - CHPI וגם המדדים הצה"ליים - אכן חלשים (ראה טבלה 8). בין שליטה עצמית לבין א.ר כללית ושלושה גורמים (למעט הבנת רגש) קיימים קשרים חלשים עקביים - r(314-316)= .17-.21, p<.05, כאשר המתאם הגבוה ביותר בין א.ר וגורמיה ותכונות האישיות מתקבל בין תפיסת רגש ושליטה עצמית. יחד עם זאת, מפליא לראות ששני המתאמים הנמוכים והמובהקים הקיימים בין תובנה פסיכולוגית להבנת רגש וא.ר כללית שליליים: r(316)= -.16, - -.12, p<.05. כמו כן הקשרים שהתקבלו בין פוטנציאל ניהול לא.ר וגורמיה לא אחידים בחוזקם וכיוונם. זאת ועוד, נמצאו מספר קשרים חלשים והפוכים בין הבנת רגש לציון התאמה ליחידות שדה ושני מרכיביו שצוינו, r(347)= -.12 - -.11, p<.05. לסיכום, נראה שהקשרים הקיימים בין א.ר על גורמיה השונים לבין כל תכונות האישיות אכן חלשים, כך שהתוקף המתכנס של מבחן ה - MSCEIT טוב.

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 65.521 שניות.