תקציר

Share |

אינטליגנציה רגשית (א.ר) נחשבת בשנים האחרונות מהותית להצלחת עובדים (בייחוד מנהלים) וארגונים בספרות הפופולרית. טענות שהועלו בשנים האחרונות לגבי הקשרים החשובים בין א.ר וממדים שונים של הצלחה תעסוקתית יצרו התרגשות רבה בקהילה העסקית. למרות התלהבות זו, המחקר עדיין לא ביסס קשרים אלו. המחקר המדעי העוסק בניבוי ביצוע תעסוקתי על ידי כלי א.ר מועט מאוד ובדרך כלל עקיף. זאת ועוד, רוב המחקרים הקיימים מתבססים על שאלוני דיווח עצמי, המאופיינים במגבלות רבות בהקשר של מדידת כישורים. במשך השנים האחרונות פותחו מבחני יכולת מבוססי ביצוע לא.ר. לדעת מומחים רבים מבחנים אלו מתאימים יותר למדידת כישורים מאשר שאלוני דיווח עצמי. מטרת המחקר הנוכחי היא בחינת התרומה של א.ר לניבוי ביצוע תעסוקתי ובחינת התאמת מבחן א.ר למיון תעסוקתי. זאת, על ידי בדיקת תוקף ניבוי (כולל תוקף ניבוי אינקרמנטלי) ותוקף מבנה, של מבחן הביצוע המוביל לא.ר - ה - MSCEIT.

במהלך המחקר הנוכחי, 360 נבדקים שנבחנת התאמתם לקצונה בצה"ל, בוגרי קורסי פיקוד זוטרים, הוערכו על ידי: מבחן אינטליגנציה כללית צה"לי; שאלון CHPI - הבוחן תכונות אישיות ומבחן ביצוע לא.ר ה - MSCEIT. תוקף המבנה - התוקף המבחין והמתכנס - של מבחן ה - MSCEIT נבחן מול מדדי האישיות והאינטליגנציה הכללית שצוינו לעיל. תוקף הניבוי נבחן מול שני קריטריוני ביצוע - חוות דעת מפקדים וחוות דעת עמיתים, לגבי התאמת הנבדקים לתפקידי פיקוד. תוקף הניבוי האינקרמנטלי (תוקף מוסף) נבחן מול שני קריטריוני הביצוע שצוינו לעיל, תוך בקרה סטטיסטית על מדדי אינטליגנציה כללית ואישיות. התוצאות מצביעות על כך שהקשר בין א.ר וביצוע תעסוקתי חלש ולא עקבי. כמו כן ה - MSCEIT אינו יכול לשמש כעת כלי מיוני, מכיוון שנמצא שרק התוקף המבחין שלו טוב, בעוד שתוקף הניבוי והתוקף המתכנס אינם מספקים. לבסוף ידונו ההשלכות המחקריות והיישומיות של מחקר זה.

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 58853.72 שניות.