מקורות

Share |

אבל-הירש, נ. (2003). ארוס. תל אביב: ידיעות אחרונות.

אילוז, א. (2002). האוטופיה הרומנטית- בין אהבה לצרכנות. חיפה: אוניברסיטת חיפה/זמורה- ביתן.

אפלטון (2001). המשתה. תרגום: מרגלית פינקלברג. תל אביב: חרגול.

בלום, א. (1994). דלדולה של הרוח באמריקה. תל אביב: עם עובד.

ברונר ,ג'. (2000). תרבות החינוך - מאמרים על חינוך בהקשר. ת"א: ספריית הפועלים.

טאוב, ג. (1991). המרד השפוף. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

לב כנען, ו. וכנען, ח. (2001). ארוס ב'משתה' של אפלטון. בתוך אפלטון. המשתה (עמ' 126-144). תל אביב: חרגול.

מיטשל, ס. א. (2003). תקווה ופחד בפסיכואנליזה. ת"א: תולעת ספרים.

מעוז ג. (2005), מיתוס הזקן החכם, בתוך: http://www.israjung.co.il/maozgad/oldwise.htm

סולז'ניצין, א. (1963). יום אחד בחיי איוואן דניסביץ'. תל אביב: ספריית הפועלים.

פרום, א. (1967). אומנות האהבה. תל אביב: הדר.

פראנקל, ו. (1985). השאיפה למשמעות. תל אביב: דביר.

קאזאנצאקיס, נ. (1999). חייו ומעלליו של אלכסיס זורבס. תל אביב: עם עובד.

קליין, מ. (2002). כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים.

שוורץ, פ. (1999). דרך האושר- הפילוסופיה החיה של סוקראטס. ישראל: אקרופוליס החדשה.

שטרנגר, ק. (1999). אינדיבידואליות: הפרוייקט הבלתי אפשרי. תל אביב: עם עובד.

שטרנגר, ק. (2005). העצמי כפרוייקט עיצוב. תל אביב: עם עובד.

שינודה-בולן (2002). אלים בכל גבר. בן שמן: מודן.

שלנגר, ז'. (2000). על החיים הטובים. ירושלים: כרמל.

Alberoni, F. (1979). Falling in love. New York: Random House.

Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on aging, 25, 275-324.

Ardelt, M. (2005). How wise people cope with crises and obstacles in life. ReVision, 28(1), 7-19.

Aron, E. A. & Aron, A. (1996). Love and the expansion of the self: The state of the model. Personal relationshis, 3, 45-58.

Aron, A. & Westbay, L. (1996). Dimensions of the prototype of love. Journal of personality and social psychology, 70(3), 535-551.

Assmann, A. (1994). Wholesome Knowledge: Concepts of wisdom in historical and cross cultural perspective. In D. L. Featherman, R. M. Lerner, & M. Perlmutter (Eds.), Life-span development and behavior (Vol. 12, pp. 187-224). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Baltes, P. B. & Kunzmann, U. (2003). Wisdom. The Psychologist, 16, 131-133.

Baltes, P. B., Staudinger, U. M., Maercker, A. & Smith, J. (1995). People nominated as wise: A comparative study of wisdom-related knowledge. Psychology and aging, 10(2), 155-166.

Baltes, P. B. & Staudinger, U. M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence. American Psychologist, 55, 122-136.

Charker, J. H. (2003). Self regulation and wisdom in relationship satisfaction. Unpublished Dissertation. Brisbane: Griffith University.

Debold, E. (2002). Epistemology, fourth order consciousness, and the subject-object relationship - or.how the self evolves (Interview with Robert Kegan). What Is Enlightenment?, 21. In: www.wie.org.

Engler, J. (2003). Being somebody and being nobody: a reexamination of the understanding of self in psychoanalysis and Buddhism. In Jeremy D. Safran (Ed.), Psychoanalysis & Buddhism: an unfolding dialogue. MA: Wisdom Publications.

Hendrick, C. & Hendrick, S. (1986). A theory and method of love. Journal of personality and social psychology, 50(2), 392-402.

Hendrick, C. & Hendrick, S. S. (2003). Romantic love: Measuring Cupid's arrow. In S. J. Lopez & C. R. Snyder, Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 235-249). Washington, DC: American Psychological Association.

Hendrick, C., Hendrick, S. S. & Dicke, A. (1998). The love attitudes scale: Short form. Journal of social and personal relationships, 15(2), 147-159.

Hendrick, S. S. & Hendrick, C. (2000). Romantic Love. In C. Hendrick & S. S. Hendrick, (Eds.). Close relationships: A sourcebook (pp. 203-215). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hochschild, A. R. (1990). Ideology and emotion management: A perspective and path for future research. In T. D. Kemper, (Ed.). Research agendas in the sociology of emotions (pp. 117-144). Albany: SUNY Press.

Kegan, R. (1982). The evolving self: Problems and process in human development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Kegan, R. & Lahey, L. L. (2001). How the way we talk can change the way we work: Seven languages for transformation. San Francisco: Jossey Bass.

Kernberg, O. F. (1974) Mature love: Prerequisites and characteristics. Journal of the American Psychoanalytic Association, 22, 743-768.

Kernberg, O. F. (1977). Boundaries and structure in love relations. Journal of the American Psychoanalytic Association, 25, 81-114.

Kramer, D. A. (2000). Wisdom as classical source of human strength: Conceptualization and empirical inquiry. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 83-101.

Kraut, R., Olson, J., Banaji, M., Bruckman, A., Cohen, J. & Couper, M. (2004). Psychological research online. American Psychologist, 59(2), 105-117.

Kunzmann, U. (2004). Approaches to a good life: The emotional-motivational side to wisdom. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. 504- 517). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Kunzmann, U. & Baltes, P. B. (2003). Wisdom-related knowledge: Affective, motivational, and interpersonal correlates. Personality and social psychology bulletin, 29(9), 1104-1119.

Labouvie-Vief, G. (1990). Wisdom as integrated thought: historical and developmental perspective. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins and development (pp. 52-83). New York: Cambridge University Press.

Labouvie-Vief, G. & Medler, M. (2002). Affect optimization and affect complexity: modes and styles of regulation in adulthood. Psychology and aging, 17(4), 571-588.

Le, T. N. & Levenson, M. R. (2005). Wisdom as self-transcendence: What's love (& individualism) got to do with it? Journal of Research in Personality, 39(4), 443-457.

Lee, J. A. (1988). Love-Styles. In R. J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 38-67). New York: Yale University Press..

Lee, J. A. (1998). Ideologies of lovestyles and sexstyles. In V. C. de Munek (Ed.), Romantic love and sexual behavior: Perspectives from social sciences (pp. 33-78). Westport, Conn.: Praeger publishers.

Levenson, M. R., Aldwin, C. M. & Cupertino, A. P. (2001). Transcending the self: Toward a liberative model of adult development. In A. L. Neri (Ed.), Maturidade & Velhice: Um enfogue multidisciplinary. Sau Paulo, BR: Papirus.

Levy, M. B. & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and attachment styles compared: their relations to each other and the various relationship characteristics. Journal of social and personal relationships, 5, 439-471.

Mallandain, I. & Davies, M. F. (1994). The colors of love: Personality correlates of love styles. Personality and individual differences, 17(4), 557-560.

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.

McKee, P. & Barber, C. (1999). On defining wisdom. The international journal of human development, 19(2), 149-164.

Mitchell, S. (2003). Can love last? The fate of romance over time. New York: W. W. Norton & Company.

Morrow, G. D., Clark, E. M. & Brock, K. F. (1995). Individual and partner love styles: Implictions for the quality of romantic involvements. Journal of social and personal relationships, 12(3), 367-387.

Neto. F. (1993). Love styles and self representations. Personality and individual differences, 14(6), 795-803.

Neto, F,. Mullet, E., Deschamps. J.C. Barros, J., Benvindo, R., Camino, L., Falconni, A, Kagibanga, V., Machado, M. (2000). Cross-cultural variations in attitudes toward love. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(5), 626-635.

Noam, G. (1998). Solving the ego development-mental health riddle. In P. M. Westenberg, A. Blasi & L. D. Cohn (Eds.). Personality development: theoretical empirical and clinical investigations of Loevinger's conception of ego development (pp. 271-295). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Orwoll, L. & Perlmutter, M. (1990). The Study of wise persons: integrating a personality perspective. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins and development (pp. 160-177). New York: Cambridge University Press.

Parsinos, S. & Tittler, B. I. (1984). The Existential context of lovestyles: An empirical study. Journal of humanistic psychology, 24(1). 95-112.

Pascual-leone, J. (1990). An essay on wisdom: toward organismic processes that make it possible. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins and development (pp. 244-278). New York: Cambridge University Press.

Pasupathi, M., Staudinger, U. M. & Baltes, P. B. (2001). Seeds of wisdom: Adolescents` knowledge and judgment about difficult life problems. Developmental psychology, 37(3), 351-361.

Pfister, J. (1997). On conceptualizing the cultural history of emotional and psychological life in America. In J. Pfister & N. Schnog (Eds.) Inventing the psychological: Toward a cultural history of emotional life in America (pp. 18-59). New Haven, Conn.: Yale university press.

Piedmont, R. L. (1998). The revised NEO Personality Inventory: clinical and research application. New York, NY: Plenum Press.

Ruch, W. (2002). Computers with a personality? Lessons to be learned from studies of the psychology of humor. In Stock, O. Strappavara, C. & Nijhold, A. Proceedings of the International workshop on Computational Humor (TWLT14). University of Twente, Enschede, NL, 57-70.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well being. American psychologist, 55(1), 68-78.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well being. Journal of personality and social psychology, 57, 1069-1081.

Ryff C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well being revisited. Journal of personality and social psychology, 69, 719-727.

Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.

Shmotkin, D. (2005). Happiness in the face of adversity: reformulating the dynamic and modular bases of subjective well being. Review of general psychology, 9(4), 291-325.

Schnog, N. (1997). On inventing the psychological. In J. Pfister & N. Schnog (Eds.) Inventing the psychological: Toward a cultural history of emotional life in America (pp. 2-15). New Haven, Conn.: Yale university press.

Staudinger, U. M. (1999a). Social cognition and psychological approach to an art of life. In F. Blanchard-Fields & B. T. Hess (Eds.), Social cognition, adult development and aging (pp. 343-375). New York: Academic Press.

Staudinger, U. M. (1999b). Older and Wiser? Integrating results on the relationship between age and wisdom-related performance. International journal of behavioral development, 23(3), 641-664.

Staudinger, U. M. (2001). Life reflection: A social-cognitive analysis of life review. Review of general psychology, 5(2), 148-160.

Staudinger, U. M., Dorner, J. & Mickler, C. (2005). Wisdom and personality. In R. J. Sternberg and J. Jordan (Eds.). A handbook of wisdom (pp. 191-219). New York: Cambridge University Press.

Staudinger, U. M. & Kunzmann, U. (2005). Positive Adult Personality Development: Adjustment and/or Growth? European Psychologist, 10(4), 320-329.

Staudinger, U. M., Lopez, D. F. & Baltes, P. B. (1997). The psychometric location of wisdom-related performance: Intelligence, personality and more? Personality and social psychology bulletin, 23(1), 1200-1214

Staudinger, U. M., Maciel, A. G., Smith, J. & Baltes, P. B. (1998). What predicts Wisdom-related performance? A first look at personality, Intelligence, and facilitative experiential contexts. European journal of personality, 12, 1-17.

Staudinger, U. M., Smith, J. & Baltes, P. B. (1994). Manual for the assessment of wisdom-related knowledge and judgment (Tech. Rep. 46). Berlin: Max Planck Institute for Human Development

Sternberg, R. J. (1998). A balance theory of wisdom. Review of general psychology, 2, 347-365.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93( 2), 119- 135.

Sternberg R. J., Hojaat, M. & Barnes, M. L. (2001). Empirical tests of aspects of a theory of love as a story. European journal of personality, 15, 199-218.

Taylor, S. E. & Brown, J. D. (1994). Positive illusions and well being revisited: separating fact from fiction. Psychological Bulletin, 116(1), 21-27.

Trowbridge, R. H. (2005). The Scientific Approach to Wisdom. Unpublished dissertation.

Webb, E. (2006). Eros and the psychology of world views. Anthropoetics, 12(1).

Webster, J. D. (2003). An exploratory analysis of a self-assessed wisdom scale. Journal of adult development, 10(1), 13-22.

Webster, J. D. (in press). Measuring the Character Strength of Wisdom.

White, J. K., Hendrick, S. S. & Hendrick, C. (2004). Big five personality variables and relationship constructs. Personality and individual differences, 37, 1519-1530.

Wink, P. & Helson, R. (1997). Practical and transcendent wisdom: Their nature and some longitudinal findings. Journal of adult development, 4(1), 1-15.

Woll, S. B. (1989). Personality and relationship correlates of loving styles. Journal of research in personality, 23, 480-505.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. U.S.A: Basic Books.

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 56568.7 שניות.