אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר

Share |

אהבה רומנטית (והכוונה כאן היא לאהבה בין בני זוג על כל סוגיה בנבדל מאהבה בין בני משפחה, חברים או בין אדם לאוביקט או בעל חיים), גם היא מושג אשר נדמה כי נוכח מאז ומתמיד בתרבות האנושית. לי (Lee, 1988) אשר ערך בחינה תרבותית/היסטורית של המושג מצא כי בתרבות המערבית נוכחים שלושה סגנונות מרכזיים של אהבה רומנטית ועוד מספר תתי סגנונות אשר נובעים מעירוב של הסגנונות המרכזיים כשם שגוונים שונים נובעים מעירובם של צבעי היסוד. על בסיס התיאוריה של לי פיתחו הנדריק והנדריק (Hendrick & Hendrick, 1986) שאלון אשר נועד למדוד שישה סגנונות אהבה מרכזיים. השאלון נקרא Love Attitude Scale- LAS. ובשלב מאוחר יותר פותחה לו גרסה מקוצרת (Hendrick, Hendrick & Dicke,1998). אלו הם סגנונות האהבה אותם מודד השאלון [תיאור הסגנונות ע"פ לי (Lee, 1988) וע"פ הנדריק והנדריק (Hendrick & Hendrick, 2003)] :

אהבה ארוטית - EROS - מבוססת על העדפה פיזית ברורה של האהוב, משיכה מהירה, ועוצמה חזקה של רגשות. לאוהב הארוטי יש את הרצון, הנכונות והביטחון למחויבות עמוקה לאהוב.

אהבה כמשחק - LUDUS - את סגנון אהבה זה מאפיינת משחקיות. היחסים יכולים להתנהל עם עוד מספר פרטנרים במקביל ולא רק עם הפרטנר העיקרי. עוצמת הרגשות בקשר נמוכה יחסית, ובסגנון זה האדם נשאר בשליטה, אינו מעורב רגשית ואינו מחויב לקשר. השאיפה היא להנאה ב"משחק האהבה" לכל השותפים למשחק.

אהבה כחברות - STORGE - החברות בקשר היא הדבר החשוב ביותר בסגנון זה והקשר מבוסס על התפתחות איטית של חיבה וחברות. אין "אש" בקשר וקיימת המעטה בחשיבות של רגשות והתרגשות, וכן בחשיבות המיניות בקשר. השאיפה היא ליחסים יציבים נוחים ובטוחים עם פרטנר אשר שותף לעמדות ולערכים.

אהבה פרגמאטית - PRAGMA - המוקד הוא בחישוב "רציונאלי" תוך התמקדות באופן בו/בה המאהב/ת צריכ/ה להיות - אהבה מתוכננת. השאיפה היא להתאמה טובה בין בני הזוג במכלול של תכונות ואפיונים.

אהבה 'משוגעת' - MANIA - תלות מוחלטת בקשר, עוצמת רגשות גבוהה מאוד, חרדה תמידית מאיבוד הקשר. האוהב המאני הוא אובססיבי, תלותי ולא בטוח אך גם תומך אוהב ומסור.

אהבה טוטאלית - AGAPE - אהבה ללא תנאים, רצון לתת ללא גבול, להתמסר באופן מלא. אהבה ללא דרישות. סגנון אהבה זה נדיר למדי אם כי נדרשת מידה מסוימת ממנו על מנת שקשר האהבה ימשך לאורך זמן.

ממצאים מרכזיים מהספרות המחקרית אודות סגנונות האהבה:

סגנונות האהבה נחקרו בצורה אינטנסיבית במגוון של קונטקסטים. מהספרות המחקרית שנסקרה ע"י הנדריק והנדריק (Hendrick & Hendrick, 2000) עולים מספר ממצאים מרכזיים. ראשית ניתן לזהות הבדלים מגדריים. קיימת העדפה מסוימת לסגנון הלודי בקרב גברים בעוד שבקרב נשים קיימת העדפה לסגנון הסטורגיי, המאניה והפרגמה. במחקרים אחרים נמצאו ממצאים מעט שונים - נשים נמצאו כבעלות העדפה לסגנון הארוס וגברים לסגנון האגפה וכן נמצא כי העדפת סגנון המאניה לעיתים נטתה לכיוון הגברים ולעיתים לכיוון הנשים. מבחינה גילית נמצא כי בגילאי הקולג' באמריקה בקרב נבדקים אשר לא היו נשואים קיימת העדפה של סגנון המאניה ושל סגנון הלודוס ופחות העדפה לסגנון האגפה. מעניינת גם העובדה כי אהבה אירוטית (סגנון הארוס) לא היתה שונה בין קבוצות גיל שונות (מגילאי הקולג' ועד בני 70), וכך גם האהבה החברית (סגנון הסטורגיי).

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 59974.75 שניות.