מבוא קצר לדיון

Share |

חלק זה בעבודה יורכב משלושה תתי חלקים בעלי מאפיינים שונים. בכל חלק אנסה להציג את קיומו של משתנה או משתנים סמויים העומד או העומדים בבסיס הקשר בין חוכמה וסגנונות אהבה מסוימים כפי שעלה מהמחקר. בתת החלק הראשון אתייחס אל 'החיים הטובים' או אל איכות החיים והרווחה האישית כאל הגורם הסמוי שמקשר בין חוכמה ובין סגנונות אהבה. אשתמש בהתייחסות לחוכמה כאל יכולת גבוהה בניהול ה"חיים הטובים" ואל סגנונות האהבה שנמצאו במתאם עם החוכמה כאל אלה שתורמים במידה הרבה ביותר לאיכות החיים. בתת החלק השני של הדיון אציע ניתוח מפרספקטיבה של ביקורת תרבותית ובו אראה כיצד הגורם המשותף בין החוכמה ובין סגנונות האהבה שנבחרו הוא משתנה שמכונה "הפסיכולוגי" והערך המשמעותי אותו הוא תופס בהסבר ההתנהגות האנושית ובכיוונה. חלקו השלישי של הדיון יעסוק במוטיבציות אשר נמצאות בבסיס השאיפה לחוכמה ותהליך התפתחותה ובבסיס סגנונות אהבה שנמצאו במתאם עמה במחקר זה. אראה כיצד המוטיבציות של תשוקה והתמסרות ביחסי האהבה מופיעות גם בתהליך התפתחותה של החוכמה כרצון למעורבות מלאה בחיים וכשאיפה לטרנסצנדנציה. צירופן של שלושת נקודות מבט יחדיו, הפרספקטיבה הפראגמטית, הביקורתית וההנעתית, מעניק הסתכלות רחבה ועשירה אודות הקשר ביון חוכמה במובנה האישי ובין סגנונות האהבה שנמצאו במחקר זה ובין חוכמה ואהבה באופן כללי.

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 55322.27 שניות.