הבדלים בין המינים

Share |

בעקבות אי השוויון בין מספר הנשים ובין מספר הגברים במחקר [מבין הנבדקים 174 היו נשים (76.3%) ו-54 גברים (23.7%)], נבדקו הבדלים בין המינים במשתנים שנבחנו במחקר (ששת סגנונות האהבה וחוכמה). הבדלים הופיעו בשניים מהמשתנים: גברים נטו יותר מאשר נשים להעדיף את סגנון האגפה t(226)=3.596 p<0.001 וכמו כן, גברים נטו גם להעדיף יותר מנשים את סגנון הלודוס t(226)=2.187 p<0.05.

כיווני הקורלציות בין סגנונות האהבה ובין החוכמה בקרב קבוצת הגברים ובקרב קבוצת הנשים היו זהים בקרב המדגם הכולל (ראה טבלה מס' 4). גם בקרב קבוצת הנבדקים בגילאי 20 עד 35 לא נצפו הבדלים בכיווני הקורלציות מלבד בקשר בין סגנון הסטורגיי לבין החוכמה (ראה טבלה מס' 5), כך שבקרב הגברים קיים היה מתאם שלילי נמוך במיוחד ולא מובהק [r(48)=0.06, p=0.688] ובקרב הנשים קיים היה מתאם חיובי נמוך אשר היה קרוב למובהקות [r(148)=0.142, p=0.085].

טבלה 4: קורלציות בין סגנונות האהבה ובין החוכמה בכלל המדגם בחלוקה ע"פ מין.
  Agape Eros Ludus Mania Pragma Storge
Men
N=54
Pearson R .219 .335 .162 .121 .120 .043
Sig. (2 tailed) .112 .013 .243 .383 .388 .759
Women
N=174
Pearson R .293 .264 .101 .042 .021 .198
Sig. (2 tailed) .000 .000 .184 .586 .779 .009
טבלה 5: קורלציות בין סגנונות האהבה ובין החוכמה בקרב גילאי 20-35 בחלוקה ע"פ מין.
    Agape Eros Ludus Mania Pragma Storge
Men
N=54
Pearson R .107 .275 .211 .060 .034 -.060
Sig. (2 tailed) .471 .058 .151 .684 .818 .688
Women
N=174
Pearson R .308 .328 .026 .112 -.009 .142
Sig. (2 tailed) .000 .000 .753 .177 .916 .085

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 57788.36 שניות.