בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו

Share |

בהתאם להתייחסותן של סטאודינגר וקונצמן אודות האפשרות לירידה בחוכמה האישית בבגרות (Staudinger & Kunzmann, 2005), החלטנו לבחון את הנתונים תוך הפרדה גילית ולהבחין בין קבוצות הנבדקים בבגרות הצעירה (20-35) ובין שאר הנבדקים. הקורלציות שנמצאו בין חוכמה ובין סגנונות אהבה בקבוצות השונות מופיעות בטבלה 2 לקבוצת הבגרות הצעירה ובטבלה 3 לקבוצת הבגרות האמצעית והמאוחרת.

ממצאים נוספים אודות סגנון המאניה: בחינה מעמיקה יותר של הנתונים מראה כי בטווח הבגרות הצעירה (גילאים 20-35, n=196) קיים קשר חיובי ומובהק בין המשתנה החדש שבנינו (Wisdom for Mania), ובין סגנון האהבה המאני [r(196)=0.147 p<0.05]. קשר זה לא מתקיים בקורלציה בין המשתנה הכולל של החוכמה ובין סגנון האהבה המאני [r(196)=0.101 p=0.158 ns], או בטווח הגילאים הגבוה (מעל גיל 35, n=32) [r(32)=0.059 p=0.748 ns]. קשר זה מאשש באופן חלקי את השערתנו אודות קיומו של קשר בין חלק ממרכיבי החוכמה ובין סגנון האהבה המאני.

טבלה 2: קורלציות לבגרות הצעירה (גילאים 20-35, n=196)
  Agape Eros Ludus Mania Pragma Storge
Wisdom Pearson R .256 .316 .066 .101 -.001 .100
Sig. (2 tailed) .000 .000 .355 .158 .989 .161
Wisdom for Mania Pearson R .261 .256 .061 .147 .016 .126
Sig. (2 tailed) .000 .000 .392 .040 .826 .078
טבלה 3: קורלציות לבגרות האמצעית והמאוחרת (מעל גיל 35, n=32)
    Agape Eros Ludus Mania Pragma Storge
Wisdom Pearson R .354 .141 .209 -.025 .227 .369
Sig. (2 tailed) .047 .442 .251 .890 .212 .038
Wisdom for Mania Pearson R .318 .106 .253 .059 .223 .232
Sig. (2 tailed) .076 .565 .162 .748 .219 .201

ממצאים נוספים אודות סגנון הסטורגיי: כמו כן, בחנו שוב את הקשר בין סגנון הסטורגיי ובין החוכמה, תוך הפרדה גילאית בין תקופת הבגרות הצעירה ובין התקופה שלאחריה. מבדיקה זו עולה, כי בתקופת הבגרות הצעירה לא קיים קשר מובהק בין חוכמה ובין סגנון הסטורגיי [r(196)=0.100 p=0.161 ns] וזאת לעומת תקופת הבגרות האמצעית והמאוחרת, בה קיים קשר חיובי בין החוכמה ובין סגנון הסטורגיי [r(32)=0.369 p<0.05]. ולכן ניתן לומר כי על אף שנראה כאילו התוצאות שנמצאו הפוכות לניבוי, הדבר נכון רק בתקופת הבגרות האמצעית והמאוחרת ולא בתקופת הבגרות הצעירה.

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 55721.23 שניות.