השערה שניה

Share |

בהסתמך על הספרות התיאורטית ציפינו למצוא מספר קשרים קורלטיביים בין חוכמה ובין סגנונות האהבה. הקשרים שנמצאו במחקר הנוכחי מוצגים בטבלת הקורלציות מס' 1:

טבלה 1: קורלציות בין סגנונות אהבה וחוכמה בכלל המדגם (n=228)
  Agape Eros Ludus Mania Pragma Storge
Wisdom Pearson R .252 .276 .104 .061 .038 .159
Sig. (2 tailed) .000 .000 .117 .357 .570 .016
Wisdom for Mania Pearson R .256 .226 .101 .120 .048 .152
Sig. (2 tailed) .000 .001 .128 .071 .470 .022

ראשית, ציפינו לקשר שלילי בין חוכמה ובין הסגנון הלודי. השערה זו לא אוששה [r(228)=0.104 p=0.117 ns]. שנית, ציפינו לקשר חיובי בין חוכמה ובין סגנון האגפה. השערה זו אוששה [r(228)=0.252 p<0.001]. שלישית, ציפינו למצוא קשר חיובי של חלק ממרכיבי החוכמה (רפלקטיביות, פתיחות ועושר חוויתי), ובין סגנון המאניה. על מנת לבחון השערה זו בנינו משתנה חדש- wisdom for mania, אשר מורכב משלושה ממימדי שאלון החוכמה (רפלקטיביות, פתיחות ועושר חוויתי) בלבד. כפי שמוצג בטבלה המתאם בין משתנה זה ובין סגנון האהבה המאני היה קרוב למובהקות [r(228)=0.120 p=0.071]. ניתן אם כן לומר כי השערה זו אוששה באופן חלקי. רביעית, ציפינו למצוא קשר שלילי בין חוכמה ובין סגנון הסטורגיי. בבחינה של כלל המדגם נמצא כי קיים קשר חיובי בין חוכמה ובין סגנון הסטורגיי [r(228)=0.159 p<0.05]. חמישית, ציפינו לכך שלא יתקיים קשר בין חוכמה ובין סגנון הארוס, לעומת זאת, ע"פ המדגם הכולל נמצא כי קיים קשר חיובי בין חוכמה ובין הסגנון הארוטי [r(228)=0.276 p<0.001], כך שהשערה נדחתה. לסיום ציפינו למצוא קשר שלילי בין חוכמה ובין סגנון הפרגמה. גם השערה זו נדחתה [r(228)=0.038 p=0.570 ns].

הכרת תודה | תקציר | מבוא | חוכמה במובנה הרחב התיאוריה של הקבוצה הברלינאית | חוכמה אישית הפרדיגמה הברלינאית | מודל החוכמה של וובסטר | אהבה רומנטית ע""פ לי והאופרציונאליזציה של הנדריק והנדר | מושגים קרובים ונוספים אליהם אתייחס בעבודה | אינטגרציה בין המושגים | השערות המחקר | הליך | אוכלוסיה | כלי המחקר | השערה ראשונה | השערה שניה | בחינה נוספת של ההשערות אודות סגנון המאניה והסטורגיי תו | הבדלים בין המינים | הערה מקדימה | מבוא קצר לדיון | החוכמה כיכולת פרקטית | חוכמה וסגנונות אהבה כאידיאולוגיות המשולבות יחדיו בתפי | תשוקה והתמסרות, ארוס וטרנסצנדנציה ניתוח מוטיבציוני של | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 60833.86 שניות.