הנכונות לדעת בתנאים השונים

Share |

הנבדקים התבקשו לדווח עד כמה הם נכונים להיחשף למידע הגנטי בסולם הנע בין 1 (בודאות לא) ל-4 (בודאות כן), לגבי שלוש שאלות המהוות את משתנה רמת הטיפול, חלק מהנבדקים דיווחו זאת בתנאי הנגישות הגבוהה וחלק בתנאי הנגישות הנמוכה. לצורך פישוט הצגת התפלגות הנתונים, אוחדו קטגוריות התשובה המעידות על העדר נכונות לדעת (קטגוריות התשובה 2+1) לקטגוריה אחת ומנגד אוחדו קטגוריות התשובה המעידות על נכונות לדעת (קטגוריות התשובה 4+3). הנתונים בטבלה 2 מתייחסים לקטגוריה המאוחדת של הרצון לדעת, עם זאת העיבודים הסטטיסטיים שיוצגו בהמשך נערכו על הטווח המלא של הסולם (4-1). הטבלה מלמדת כי אחוזי הרצון לדעת מושפעים ממשתני הנגישות והטיפול כך שככל שהנגישות למידע קטנה, כך הנטייה להיחשף למידע קטנה; וככל שמתאפשר טיפול פשוט יותר למחלה, כך הנטייה להיחשף למידע גדלה.

טבלה מס' 2 - אחוזי הנכונות לדעת כפונקציה של הנגישות למידע
  נגישות גבוהה
(n=115)
נגישות נמוכה
(n=110)
אין טיפול 68 38
טיפול קשה 85 71
טיפול קל 99 93

באותו אופן, טבלה מספר 3 מראה שממוצעי הנכונות לדעת במצבי הטיפול השונים (מעבר לנגישות למידע) עולים ככל שהטיפול קל ואפשרי יותר.

טבלה מס' 3 - ממוצעים וסטיות תקן בנכונות לדעת
  ממוצע סטיית תקן
אין טיפול 2.53 1.1
טיפול קשה 3.11 0.89
טיפול קל 3.75 0.54

בכדי לבדוק את השפעת משתני הנגישות והטיפול ערכתי ניתוח שונות שכלל שני משתנים בלתי תלויים, משתנה תוך נבדקי (רמות הטיפול) ומשתנה אחד בין נבדקי (הנגישות למידע - האם תוצאות הבדיקה קיימות או שיש לבצע בדיקה); ומשתנה תלוי אחד - הנכונות לדעת. טבלה מספר 4 מציגה את ממצאי הניתוח (על הסולם הגולמי, 4-1) ומעלה כי הן לרמות הטיפול והן לנגישות למידע היה אפקט מובהק על הנכונות לדעת. בנוסף התקבלה אינטראקציה מובהקת בין רמות הטיפול והנגישות כך שלמשתנה הנגישות יש השפעה על הנכונות לדעת בעיקר כשאין טיפול (אז הפער בין נגישות גבוהה ונגישות נמוכה גדול, וככל שהנגישות גבוהה יותר כך הנבדק נכון יותר לדעת), ככל שרמת הטיפול עולה (טיפול קשה, טיפול קל) השפעת הנגישות על הנכונות לדעת, קטנה (הפער בין נגישות גבוהה לנמוכה מבחינת הנכונות לדעת מצטמצם).

טבלה 4 - ממוצעי הדירוגים על סולם הרצון לדעת
  נגישות גבוהה
(n=115)
נגישות נמוכה
(n=110)
אין טיפול 2.88 2.15
טיפול קשה 3.19 2.97
טיפול קל 3.83 3.63

טבלה 4 - ניתוח שונות מורכב, אפקטים עיקריים ואינטראקציה
אפקט DF DF Error F Sig
נגישות למידע 1 223 19.18 0.0001
רמת טיפול 2 446 161.15 0.0001
נגישות * טיפול 2 446 9.99 0.0001

תקציר | מבוא | מטרת המחקר | טיפול | העדפה לודאות כפונקציה של הנגישות למידע | משתני אישיות | נבדקים | כלים | מערך המחקר | תיאור המדגם | הנכונות לדעת בתנאים השונים | הקשר בין הנכונות לדעת לנטיות אישיות | סדר השאלות וההבדלים הבין אישיים | ניתוח תוכן לנימוקים המילוליים | השפעת הטיפול על הנכונות לדעת: הפרדת שליטה מידיעה | השפעת הנגישות למידע על הנכונות לדעת | מאפייני אישיות והנכונות לדעת | סוגיות נוספות בהחלטה לדעת | ביקורת וסיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 20892.64 שניות.