העדפה לודאות כפונקציה של הנגישות למידע

Share |

סולם ההחלטה בשאלון מעוגן במושגי הסרת ודאות (למשל "בהחלט ארצה להסיר כל ספק ולדעת בודאות אם אחלה" או "בהחלט ארצה להישאר במצב של חוסר ודאות"). מושגים אלה מדגישים לנבדק את משמעות הבדיקה (הידיעה) ומזמנים לו נגישות רבה יותר ליתרונות או חסרונות הודאות. משתנה הודאות מול אי הודאות הוא משתנה מרכזי במחקרים פסיכולוגיים בגנטיקה והממצאים לגביו שנויים במחלוקת. מחד, ודאות עשויה להביא הקלה אולם מאידך, חוסר הודאות עשויה, גם היא, לסייע לנבדק בכך שהיא משמשת עבורו "בורות מגוננת" (protective uncertainty) - במובן של "מה שאני לא יודע, לא מזיק לי". כמו כן, הודאות עשויה לתת מחד, תחושה של שליטה ובטחון ומאידך, להביא לחרדה וחשש. סולם התשובות מדגיש את מושגי הודאות על מנת לחדד לנבדק את משמעות הבדיקה כדי להביא, כלל הניתן, לכך שישתמש בשיקולים אלו בעת קבלת ההחלטה.

בניסוי זה אבדוק את השפעת הנגישות למידע על ידי הצגת אפשרות קבלת המידע באחד משני תסריטים. בתסריט הראשון (תנאי הנגישות הנמוכה), מוצעת לנבדק האפשרות לערוך את הבדיקה כדי להגיע למידע, הנבדק נדרש לבצע פעולה (בדיקה) כדי להשיג את מידע שנמצא "רחוק" ממנו. בתסריט השני, תנאי הנגישות הגבוהה, נאמר לנבדק כי הסתבר שנערכו לו בדיקות שונות, ובין היתר, בדיקה לזיהוי הגן הגורם למחלה X. עוד נאמר לנבדק כי ממצאי הבדיקה שמורים בסודיות במעבדה של קופת החולים ויש לו אפשרות לקבלן ללא תשלום. בתנאי זה הנבדק צריך רק להסכים לקבל את המידע, הנגיש לו, ללא כל פעולה מצדו. תנאי זה הוכנס כדי לבחון את הרעיון שלנבדקים שנמצאים "רחוק" מהמידע קל יותר להפעיל את מנגנון הבורות המגוננת לעומת נבדקים הנגישים למידע. נבדקים הקרובים למידע פחות יכולים להפעיל את המנגנון כיוון שהמידע ממש "מונח לפניהם" והם יתקשו יותר להפעיל מנגנון המבקש להתעלם ממנו. ההנחה היא שבשני המקרים יכול הנבדק לבחור להיחשף למידע אולם הוא יחוש נוח יותר להתעלם מהמידע כאשר הוא נמצא רחוק ממנו. ניתן לשער, אם כן, כי נבדקים בתנאי הנגישות הגבוהה יהיו נכונים יותר להיחשף למידע הגנטי מאשר נבדקים בתנאי הנגישות הנמוכה.

תקציר | מבוא | מטרת המחקר | טיפול | העדפה לודאות כפונקציה של הנגישות למידע | משתני אישיות | נבדקים | כלים | מערך המחקר | תיאור המדגם | הנכונות לדעת בתנאים השונים | הקשר בין הנכונות לדעת לנטיות אישיות | סדר השאלות וההבדלים הבין אישיים | ניתוח תוכן לנימוקים המילוליים | השפעת הטיפול על הנכונות לדעת: הפרדת שליטה מידיעה | השפעת הנגישות למידע על הנכונות לדעת | מאפייני אישיות והנכונות לדעת | סוגיות נוספות בהחלטה לדעת | ביקורת וסיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 24898 שניות.