תנאי שימוש - פרויקט המדגם

 

האתר מציג לשירותכם את המערכת "אינדקס המטפלים". בעצם ההצגה של האדם במערכת:
1) אין בה כדי להעיד על נכונות הפרטים המופיעים בפרופיל
2) אין בה כדי להעיד על איכות השירותים שהמפרסם נותן

לפיכך כל פנייה ושימוש שלכם בשירותים של האנשים המופיעים במערכת היא על אחריותכם בלבד.
בנוסף, בכל מקרה שהמפרסם מעיד על עצמו שהוא פסיכולוג או פסיכיאטר - יש לברר את העניין ברישומי משרד הבריאות.