אישיות

Share |

שימו לב: שאלונים אלו אינם חלק מסקרי הצרכנות ואינם מזכים בתגמול כספי

"הפסיכולוגיה של האישיות היא ענף בפסיכולוגיה החוקר תהליכי אישיות והבדלים בין-אישיים - מה שהופך אותנו לאנשים ייחודים" (מתוך הויקיפדיה). בשאלונים הבאים תקבלו התייחסות לשני סוגי דגשים בפסיכולוגיה של האישיות, זו המבקשת ליצר תמונה קוהרנטית של הפרט (שאלון האישיות) וזו המבקשת לחקור את ההבדלים בין אנשים. באופן מעשי שתי הגישות יוצרות תמונה מקיפה של האדם וייחודו.

"מלבד האישיות, מה יש בכלל? קצת בשר ועצמות; אוסף פרטי סטאטיסטיקה משפטית, לכל היותר, אבל בוודאי לא יצור אנושי."
(מתוך זן ואמנות אחזקת האופנוע / ר. פירסיג)

הפרספקטיבה של הזמן

בשאלון 56 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 11 דקות. 2146 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

חוסן נפשי

בשאלון 25 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 2947 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

קושי בהבעה רגשית

בשאלון 20 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 2326 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

ויסות רגשי

בשאלון 36 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 7 דקות. 1380 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 4 נקודות (4+).

שליטה ברגשות

בשאלון 56 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 11 דקות. 3616 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

שאיפות

בשאלון 105 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 21 דקות. 3998 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

נטיות סיבתיות

בשאלון 36 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 8 דקות. 3254 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

משמעות בחיים

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 4238 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 6 נקודות (6-).

הכרת תודה

בשאלון 6 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 1 דקות. 3467 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

השראה

בשאלון 8 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 3229 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

בהירות מושג העצמי

בשאלון 12 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3484 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

התמודדות עם דחפים

בשאלון 23 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3231 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אישיות (מקוצר)

בשאלון 50 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 10 דקות. 5178 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

העצמה עצמית

בשאלון 39 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 8 דקות. 3160 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

עוצמות חותם

בשאלון 216 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 43 דקות. 2898 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

מודעות להוויה

בשאלון 15 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3155 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

יציבות ההערכה העצמית

בשאלון 15 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3854 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

הכוונה עצמית

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 3490 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

שליטה עצמית

בשאלון 13 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3686 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ערכים - שוורץ

בשאלון 57 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 12 דקות. 3409 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

נדיבות

בשאלון 34 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 7 דקות. 3228 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אמביוולנטיות

בשאלון 18 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3597 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

צורך בקוגניציה

בשאלון 18 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3839 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

השוואה חברתית

בשאלון 11 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3724 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

צרכים

בשאלון 24 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 5217 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

תחרותיות

בשאלון 20 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3533 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

תחומי עניין

בשאלון 180 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 36 דקות. 4470 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 6 נקודות (6-).

העצמי החברתי

בשאלון 24 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3603 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ניטור עצמי

בשאלון 25 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3212 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

מודעות עצמית

בשאלון 23 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3728 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ייחוס סיבתיות

בשאלון 96 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 19 דקות. 2831 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

תכונות של אינטלגנציה רגשית

בשאלון 63 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 12 דקות. 6609 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

חיפוש ריגושים

בשאלון 30 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 6 דקות. 3738 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

הערכה עצמית

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 5542 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

ערכים

בשאלון 45 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 9 דקות. 3234 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אישיות

בשאלון 300 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 60 דקות. 6777 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 0.046875 שניות.