טיפול מערכתי - פרויקט המדגם

 

טיפול מערכתי הוא אסכולה פסיכולוגית אשר מבקשת להתייחס לאנשים ברמה מערכתית, בניגוד לרמה האינדיבידואלית. זאת אומרת שהמוקד של העבודה הטיפולית הוא לא במטופל, אלא במערכת היחסים שלו עם אחרים. משום כך המקור העיקרי של טיפול זה בטיפול משפחתי וקבוצתי. כך למשל מטפלים משפחתיים עשויים להתמקד בצורה שבה דפוסי יחסי גומלין במשפחה עוזרים לשמר את הבעיה, יותר מאשר בניסיון לאתר את הסיבה לבעיה (ומשום כך לפעמים נתפסים ככאלה אשר מאשימים את המשפחה בבעיה).

בטיפול מטפל מערכתי יערוך פגישות עם כל חברי הקבוצה (משפחה) ביחד ולחוד. היתרון במצב הוא שכך בולטים ההבדלים בדרך שבה תופסים חברי הקבוצה השונים את יחסי הגומלין. יחסי הגומלין המתפתחים בהקשר הטיפולי לרוב משקפים את יחסי הגומלין בהקשר הקבוצתי המקורי וכך המטפל יכול לצפות ישירות ביחסי גומלין ולהתמקד בהם בתהליך הטיפולי.