טיפול פסיכודינמי - פרויקט המדגם

 

הטיפול הפסיכודינמי הוא כינוי למשפחה של טכניקות טיפוליות אשר מקורן במודל הפסיכואניליטי שפיתח זיגמונד פרויד בתחילת המאה ה- 20. הטיפול מבוסס על הניסיון לתת מקום לרגשות שליליים אשר חסומים בשל מנגנוני הגנה שונים, ולנתח את מקורם. פסיכותרפיה זו מועדפת בארצות ותרבויות לטיניות וגרמניות. במכרז התהליך הטיפולי עומדת תופעת העברה אשר על פיה המטופל משליך על המטפל את הרגשות הלא-מודעים שלו (שבמקורם בכלל היו מופנים כלפי מישהו אחר, לרוב ההורים) והמטפל מגיב בהעברה נגדית.

הטיפול הפסיכואנליטי לפיכך מדגיש את התפקיד של התהליכים הלא מודעים ולרוב בטיפול נעשה שימוש בכלים שונים אשר מנסים לאפשר "הצצה" אל התוכן הלא-מודע של המטופל. תהליך אשר יכול להיעשות על ידי אבחון בכלי אבחון השלכתיים (המפורסם בהם הוא מבחן הרורשך) והוא מרכזי בתהליך הטיפולי, כאשר המטופל מספר למטפל על חלומות, פנטזיות ובכלל נותן חופש למחשבה באמצעות שימוש בטכניקה של אסוציאציות חופשיות.