בדיקת השערות המחקר

Share |

בדיקת קשרים בין משתני האישיות לבין ההתנהגות הלא נאותה נעשתה בשני אופנים. בחינת הקשר לכל אחת מההתנהגויות הלא נאותות ובחינת הקשר לשני הגורמים שנמצאו בניתוח הגורמים, ("כוונת פגיעה "ו "רווח אישי").

טבלה מס' 6 - קשרים בין ממדי האישיות להתנהגות הלא נאותה (R של פירסון)
  מצפוניות נעימות מוחצנות נוירוטיות פתיחות וותק
גניבת כסף 0.09 0.12 0.04 0.12- 0.11 0.03
ביזה *0.17 0.11 0.07 **0.26- 0.14 0.09-
איום בנשק 0.02 0.04- 0.14- 0.03- 0.04 0.04-
פגיעה בסמלים 0.01 0.09- 0.04- 0.01- 0.11- 0.12-
החרמת רכוש *0.20 0.13 0.05 *0.16- 0.11 0.03-
אלימות פיזית 0.09 0.03- 0.06- 0.08- 0.02- 0.13-
חבלה 0.12 0.05 0.01- 0.13- 0.03 0.09-
שוחד 0.14 *0.16 0.09 0.13- 0.13 0.06
אלימות מילולית 0.11 0.06- 0.07- 0.07- 0.01- 0.08-
עיכוב במחסום 0.03 0.03- 0.06- 0.03- 0.07- 0.01-
כוונת פגיעה 0.07 0.04- 0.07- 0.07- 0.02- 0.09-
רווח אישי *0.16 0.15 0.08 **.20- 0.15 0.00
*הקורלציה משמעותית באלפא 0.05
**הקורלציה משמעותית באלפא 0.01
(בשל האופן בו בנוי השאלון בו מדד "מסכים בהחלט" הינו 1 , ו"מתנגד בהחלט הינו 5" - קשר חיובי יופיע בתוצאות כקשר שלילי ולהפך. )

בבדיקת הקשרים בין משתני האישיות לעשר ההתנהגויות נמצאו הקשרים הבאים :
השערה ראשונה : יימצא קשר חיובי בין נוירוטיות להתנהגות הלא נאותה. בפועל, נמצא קשר חיובי רק בין נוירוטיות לביזה (r= -.26; p<0.01) והחרמת רכוש (r= .17; p<0.05).
השערה שניה: יימצא קשר שלילי בין מצפוניות לבין התנהגות לא נאותה. בפועל, נמצא קשר שלילי רק בין מצפוניות לביזה (r= .17; p<0.05) והחרמת רכוש (r= .20; p<0.05).
השערה שלישית : יימצא קשר שלילי בין נעימות להתנהגות לא נאותה. בפועל, נמצא קשר שלילי בין נעימות רק ללקיחת שוחד (r= .16; p<0.05).
השערה רביעית : יימצא קשר חיובי בין מוחצנות לבין דפוסי התנהגות לא נאותה כלפי אוכלוסייה פלשתינית. בפועל , לא נמצא קשר כלל.

בדיקת הקשרים בין משתני האישיות אל מול שני הגורמים העלתה את הממצאים הבאים : בבדיקת הקשרים בין משתני האישיות למול הגורם הראשון "כוונת פגיעה" (המכיל את ההתנהגויות :אלימות פיזית, פגיעה בסמלים, עיכוב במחסום, אלימות מילולית, איום בנשק, חבלה, ) לא נמצאו קשרים כלל. בבדיקת הקשרים בין משתני האישיות לבין הגורם השני "רווח אישי " (המכיל את ההתנהגויות לקיחת כסף, ביזה ושוחד ) נמצא קשר חיובי בין גורם זה לנוירוטיות (r= .21; p<0.01) וקשר שלילי עם מצפוניות (r= .16; p<0.05). נערכה רגרסיה מרובה לבדיקת אחוזי ההסבר של השונות בהתנהגות שלצורך תועלת אישית. נמצא כי מצפוניות וניורוטיות מסבירים 7% מהשונות בהתנהגות הלא נאותה. מבין שני המשתנים הנקשרים באופן מובהק להתנהגות הלא נאותה, מצפוניות ונוירוטיות, הראה כי לנוירוטיות השפעה חזקה יותר, המכילה גם את מצפוניות.

תקציר | מבוא | התנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה, ריבוי הגדרות | טיפולוגיות של התנהגות לא נאותה | גורמים להתנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה של חיילים במסגרת תעסוקה מבצעית ביהודה | אישיות | הקשר בין משתני אישיות לבין התנהגות לא נאותה | השערות המחקר | שיטת המחקר | אוכלוסיית הנבדקים | כלי המחקר | מהלך המחקר | נתוני בסיס | הצגת המשתנים | הפעלת פרוצדורות סטטיסטיות | בדיקת השערות המחקר | דיון | מחקרי המשך | מקורות | דילמות במחקר ובמדידת אישיות והל'נ וקבלת ההחלטות | מדידת אישיות - דילמות המחקר והמדידה | מדידת התנהגות לא נאותה דילמות מרכזיות | תכנון שיטת המחקר רקע מתודולוגי וקבלת החלטות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 61319.13 שניות.