הפעלת פרוצדורות סטטיסטיות

Share |

מהימנות

נערכה בדיקת מהימנות בין פריטים ( אלפא של קרונבך ) לשני חלקי השאלון. בבדיקת מהימנות בין פריטים בשאלון האישיות נמצאה מהימנות סבירה בין הפריטים המרכיבים את חמשת התחומים על פי הקידוד המקובל.
מצפוניות- נעשה שימוש בעשרה פריטים - 10,13,16,19,36,37,38,39,46,47. מהימנות=0.77, נוצר מדד על ידי מיצוע כל הפריטים, כאשר תוצאה נמוכה מצביעה על מצפוניות נמוכה ולהיפך.
נעימות- נעשה שימוש באחד עשר פריטים -8,14,15,18,23,25,26,28,32,35,30. נעימות=0.85, נוצר מדד על ידי מיצוע הפריטים כאשר תוצאה נמוכה מצביעה על נעימות נמוכה ולהיפך.
מוחצנות - נעשה שימוש בתשעה פריטים - 3,6,7,22,29,33,41,44,48. מהימנות ראשונית 0.73. לאחר הורדת פריטים (6) שופרה המהימנות ל0.76. נוצר מדד על ידי מיצוע כל הפריטים כאשר תוצאה נמוכה מצביעה על מוחצנות נמוכה ולהיפך.
נוירוטיות - נעשה שימוש בעשרה פריטים - 1,2,4,9,12,17,24,27,34,42. מהימנות ראשונית 0.69. לאחר הורדת פריטים (27), שופרה המהימנות ל0.75. נוצר מדד על ידי מיצוע כל הפריטים כאשר תוצאה נמוכה מצביעה על רמה נמוכה של נוירוטיות ולהיפך.
פתיחות - נעשה שימוש בשמונה פריטים - 5,11,20,21,31,40,43,35. מהימנות ראשונית 0.611. לאחר הורדת פריטים (11) ,שופרה המהימנות ל0.67.

בבדיקת מהימנות בין פריטים בשאלון ההתנהגות הלא נאותה נמצאה מהימנות גבוהה במיוחד בין הפריטים , ולא היה צורך בהורדת פריטים:

טבלה מס' 3 - מהימנות בין פריטים, שאלון התנהגות לא נאותה
מימד אלפא קרובנך
גניבת כסף 0.84
ביזה 0.88
איום בנשק 0.89
פגיעה בסמלים 0.93
החרמת רכוש 0.86
אלימות פיזית 0.91
חבלה 0.92
שוחד 0.88
אלימות מילולית 0.90
עיכוב שלא לצורך 0.91

ניתוח גורמים (Factor analysis)

נעשה ניתוח גורמים (PCA) תוך רוטציה מסוג PROMAX , המניחה אפשרות למתאמים בין הגורמים, לגבי ציוני הסכם של כל ההתנהגויות הלא נאותות. מבחן הSCREE מצביע על קיומם של שני גורמים , כאשר סך כל השונות המוסברת על ידי שני גורמים אלו היא 76.73%. המתאם בין שני הגורמים הינו בינוני-גבוה (0.6).

המרכיב הראשון מכיל את ההתנהגויות הבאות : אלימות פיזית, עיכוב במחסום, פגיעה בסמלים , אלימות מילולית, איום במשק להפחדה, חבלה ברכוש. נוצר מיצוע של הציונים במדדים אלו שנקרא "כוונת פגיעה". (בשל המכנה המשותף שפירשנו להתנהגויות אלו -עצם הפגיעה באנשים או ברכוש שלא למטרת תועלת אישית נראית לעין) המרכיב השני מכיל במתאם אחד את ההתנהגויות הבאות :לקיחת כסף, ביזה ושוחד. נוצר מיצוע של הציונים במדדים אלו למדד משותף שנקרא "רווח אישי". (בשל המכנה המשותף שפירשנו להתנהגויות אלו - פגיעה לצורך הפקת תועלת אישית נראית לעין). ההתנהגות של "החרמת רכוש" היתה טעונה בשני הגורמים במידה זהה ולכן לא שוקלל באף אחד מהמימדים החדשים.

טבלה מס' 4 - הטעינות של המימדים בניתוח הגורמים
מימד כוונת פגיעה רווח אישי
עיכוב במחסומים 0.98 0.31-
אלימות פיזית 0.90 0.00
פגיעה בסמלים 0.87 0.00
אלימות מילולית 0.85 0.00
איומים בנשק 0.81 0.00
חבלה ברכוש 0.71 0.30
החרמת רכוש 0.56 0.42
שוחד 0.20- 0.10
גניבה 0.00 0.92
ביזה 0.33 0.59
טבלה מס' 5 - הגורמים החדשים- טבלת ממוצעים
  N ממוצע סטיית תקן
כוונת פגיעה 153 2.86 1.01
רווח אישי 153 3.96 0.78
(1=מסכים בהחלט, 5=מתנגד בהחלט)

תקציר | מבוא | התנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה, ריבוי הגדרות | טיפולוגיות של התנהגות לא נאותה | גורמים להתנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה של חיילים במסגרת תעסוקה מבצעית ביהודה | אישיות | הקשר בין משתני אישיות לבין התנהגות לא נאותה | השערות המחקר | שיטת המחקר | אוכלוסיית הנבדקים | כלי המחקר | מהלך המחקר | נתוני בסיס | הצגת המשתנים | הפעלת פרוצדורות סטטיסטיות | בדיקת השערות המחקר | דיון | מחקרי המשך | מקורות | דילמות במחקר ובמדידת אישיות והל'נ וקבלת ההחלטות | מדידת אישיות - דילמות המחקר והמדידה | מדידת התנהגות לא נאותה דילמות מרכזיות | תכנון שיטת המחקר רקע מתודולוגי וקבלת החלטות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 58501.23 שניות.