רגרסיות היררכיות על ציון הפסיכומטרי המדווח וזמן המבחן

Share |

כצפוי, הביצוע ברצפים הפשוטים והביצוע ברצפים המורכבים נמצאים במתאם זה עם זה (r=.32, p<.05, ראה נספח 9, טבלה 9.2). יחד עם זאת, רק הרצפים הפשוטים נמצאים במתאם מובהק עם ציון הפסיכומטרי המדווח, המהווה אומדן לאינטליגנציה אקדמית (יכולת קוגניטיבית), ועם זמן המבחן, המהווה אולי מדד להשקעת מאמץ קוגניטיבי (מודע) בביצוע השיפוטים. כדי לבחון את התרומה השולית הייחודית של כל אחד מהמדדים הללו מעברלניבוי ההדדי שמספקים השיפוטים בביצועים הפשוטים והמורכבים, בוצעו ארבע רגרסיות היררכיות: שתיים לניבוי הביצוע ברצפים הפשוטים, ושתיים לניבוי הביצוע ברצפים המורכבים. עבור כל מדד ביצוע, בוצעה הרגרסיה ראשית עם משתנה הביצוע השני, ולאחר מכן הוכנס למשוואה כמשתנה מנבא נוסף, פעם ציון הפסיכומטרי המדווח ופעם זמן המבחן.

נתוני שתי הרגרסיות מראים דפוס דומה: הקשר שנמצא בין ציון הפסיכומטרי המדווח והביצוע ברצפים הפשוטים נשאר חזק גם בניכוי הניבוי שמספק הביצוע ברצפים המורכבים (β;=.29, p<.001), אולם אינו קשור לביצוע ברצפים המורכבים. גם זמן המבחן נמצא בקשר חזק לביצוע ברצפים הפשוטים לאחר ניכוי הניבוי שמספק הביצוע ברצפים המורכבים (β;=.34, p<.001), אולם קשר זה נעלם לחלוטין בביצוע ברצפים המורכבים. נתונים אלו מחזקים את הטענה שלציון הפסיכומטרי המדווח ולזמן ביצוע שלב המבחן יש קשר מובהק לביצוע ברצפים הפשוטים, אך לא לביצוע ברצפים המורכבים.

טבלה 2 - רגרסיות של הציון הפסיכומטרי וזמן המבחן עם ביצוע בפריטים הפשוטים והמורכבים
ציון פסיכומטרי מדווח זמן המבחן
ניבוי לביצוע
ברצפים הפשוטים
ניבוי לביצוע
ברצפים המורכבים
ניבוי לביצוע
ברצפים הפשוטים
ניבוי לביצוע
ברצפים המורכבים
  β   β   β   β
ביצוע ברצפים
מורכבים
.30** ביצוע ברצפים
פשוטים
.33** ביצוע ברצפים
מורכבים
.26** ביצוע ברצפים
פשוטים
.30**
ציון פסיכומטרי
מדווח
.29** ציון פסיכומטרי
מדווח
-.07 זמן המבחן .34** זמן המבחן .03

תקציר | מבוא | למידה אימפליציטית | פיתוח חוקים מייצגים ולא מייצגים במטלות דקדוק מלאכותי | מניפולציות על האקספליציטיות של המטלה | הבדלים בין אישיים במדדים אימפליציטים ואקספליציטים | הבדלים בין אישיים | השערות המחקר | נבדקים ומערך | כלים | מהלך | מדדי הביצוע העיקריים | השערה ראשונה | השערה שנייה | השערה שלישית | השערה רביעית | סיכום | ניתוחים נוספים | הפרדה בין רצפים פשוטים לרצפים מורכבים | רגרסיות היררכיות על ציון הפסיכומטרי המדווח וזמן המבחן | תאוריית גילוי אותות (SDT) | בחינת פרופורציית השיפוטים הנכונים עבור כל רצף מעבר לנב | דיון | מסקנות | השלכות | מחקרי המשך | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 60835.64 שניות.