תקציר

Share |

"How can I know what I think till I see what I say?"
Lewis Carrol, Alice in Wonderland

חוקרים רבים מתחום הפסיכולוגיה (למשל Epstein, 1994; Reber, 1989a; Sloman, 1996), מניחים כיום את קיומן של שתי מערכות קוגניטיביות נפרדות לעיבוד אינפורמציה - האחת מודעת, אקספליציטית ורציונלית, והשניה לא מודעת, אימפליציטית וחוויתית. מה שבעבר תואר כתחושה אינטואיטיבית לא מבוססת, נתפס היום על ידי חוקרים אלו כחלק מהמערכת האימפליציטית, אשר מעורבת בכל שלבי עיבוד האינפורמציה (למשל Lieberman, 2000).

בעוד ששתי המערכות פועלות לרוב במקביל ותוך שיתוף פעולה ביניהן, לאנשים ישנה נטיה טבעית לדומיננטיות של אחת המערכות על פני חברתה. נטיה זו נופלת לחלוקת אנשים לפי סגנון קוגניטיבי, המבחין בין אנשים שיטתיים וסדרתיים הנוטים לטפל באינפורמציה בחלקים ולעבוד לפי חוקים, לבין אנשים אינטואיטיבים הנוטים לטפל באינפורמציה באופן הוליסטי (למשל Riding, 1997). גורמים מצביים משפיעים גם הם על שיווי המשקל בין שתי המערכות.

משוער שאנשים בעלי סגנון קוגניטיבי אינטואיטיבי נוטים לפעול יותר על פי המערכת האימפליציטית, ואנשים בעלי סגנון קוגניטיבי שיטתי - על פי המערכת האקספליציטית. לכן, בניסוי למידה אימפליציטית, נבדקים בעלי סגנון קוגניטיבי אינטואיטיבי יגלו עדיפות בביצועים, ויהיו נתונים פחות להפרעה לביצוע על ידי התערבות של הוראות אקספליציטיות. נבדקים אלו גם יטו פחות לפתח חוקים שגויים לגבי הגירוי.

במחקר שבו השתתפו 129 נבדקים נבחנו הקשרים בין אינטליגנציה, סגנון קוגניטיבי ואקסטרוברטיות ללמידת דקדוק מלאכותי, תחת הוראות אקספליציטיות ואימפליציטיות ותוך הפרדה לשיפוטי דקדוקיות ברצפים פשוטים ומורכבים. הוראות אקספליציטיות שיפרו את הביצוע במטלה בשני סוגי הרצפים, בעיקר דרך הנטיה לקבל רצפים חוקיים. נמצא אפקט עיקרי (שלא שוער) לאינטליגנציה (דרך שיפור הנטיה לפיתוח חוקים מייצגים) ומאמץ קוגניטיבי (דרך שיפור הנטיה לקבלת רצפים חוקיים) על הביצוע ברצפים הפשוטים (המרכיב האקספליציטי של המטלה), אך לא ברצפים המורכבים (המרכיב האימפליציטי שלה). לא נמצאו אפקטים עיקריים לסגנון קוגניטיבי ואקסטרוברטיות על הביצוע, אולם נמצאו אינטראקציות בין אקסטרוברטיות ותנאי הניסוי לנטיה לפתח חוקים לא מייצגים ברצפים הפשוטים, ובין אינטואיטיביות ותנאי הניסוי על הנטיה לפיתוח חוקים מייצגים ברצפים המורכבים.

תקציר | מבוא | למידה אימפליציטית | פיתוח חוקים מייצגים ולא מייצגים במטלות דקדוק מלאכותי | מניפולציות על האקספליציטיות של המטלה | הבדלים בין אישיים במדדים אימפליציטים ואקספליציטים | הבדלים בין אישיים | השערות המחקר | נבדקים ומערך | כלים | מהלך | מדדי הביצוע העיקריים | השערה ראשונה | השערה שנייה | השערה שלישית | השערה רביעית | סיכום | ניתוחים נוספים | הפרדה בין רצפים פשוטים לרצפים מורכבים | רגרסיות היררכיות על ציון הפסיכומטרי המדווח וזמן המבחן | תאוריית גילוי אותות (SDT) | בחינת פרופורציית השיפוטים הנכונים עבור כל רצף מעבר לנב | דיון | מסקנות | השלכות | מחקרי המשך | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 21699.66 שניות.