מקורות

Share |


Bar-Hillel, M. & Neter, E. (1996). Why are people reluctant to exchange lottery tickets? Journal of Personality and Social Psychology, 70 (1), 17-27.

Blascovich, J. & Tomaka, J. (1991). Measures of Self-Esteem. In Robinson, J.P., Shaver, P.R. and Wrightsman, L.S. (eds.). Measures of Personality and Social Psychology Attitudes. San Diego:Academic Press inc.

Connolly, Ordonez & Coughlan (1997). Regret and responsibility in the evaluation of decision outcomes. Organiztional Behavior and Human Decision Processes, 70 (1), 73-85.

Di Cagno, D. & Hey, J.D. (1988). A direct test of the original version of regret theory. Journal of Behavioral Decision Making, 1, 43-56.

Feldman, Miyamoto & Loftus (1999). Are actions regretted more than inactions?. Organizational Bahavior and Human Decision Processes, 78 (3), 232-255.

Gilovich, T., Kerr, M. & Medvec, V.H. (1993). Effect of temporal perspective on subjective confidence. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 552-560..

Gilovich, T. & Medvec, V.H. (1994). The temporal pattern to the experience of regret. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 357-365.

Gilovich, T. & Medvec, V.H. (1995a). The experience of regret: when, what and why. Psychological Review, 102 (2), 379-395.

Gilovich, T. & Medvec, V.H. (1995b). Some counterfactual determinants of satisfactions and regret. In N.J. Roese & J.M. Olson (eds.). What might have been: The social psychology of counterfactual thinking. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Gilovich, T., Medvec V.H. & Chen, S. (1995). Commission, omission and dissonance reduction: Coping with regret in the �Monty Hall� problem. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 182-190.

Gilovich, T., Medvec, V.H. & Kahneman, D. (1998). Varities of regret: A debate and partial resolution. Psychological Review, 105 (3), 602-605.

Gleicher, F, Kost, K.A., Baker, S.M., Strathman, A.J., Richman, S.A. & Sherman, S.J. (1990). The role of counterfactual thinking in judgments of affect. Personality and Social Psychology Bulletin, 16, 284-295.

Hampshire, S. (1960). Thought and action. London: Chatto & Windus.

Hattiangadi, N., Medvec, V.H. & Gilovich, T. (1995). Failing to act: Regrets of Terman's geniuses. International Journal of Aging and Human Development, 40, 175-185.

Jones, E.E., & Nisbett, R.E. (1972). The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. In E.E. Jones, D. Kanouse, H.H. Kelley, R.E. Nisbett, S. Valins & B. Weiner (eds.) Attribution: Perceiving the causes of behavior (pp. 79-94). Morristown, NJ: General Learning Press.

Josephs, Larrick, Steele & Nisbett (1992). Protecting the self from the negative consequences of risky decision. Journal of Personality and Social Psychology, 62 (1), 26-37.

Kahneman, D. (1995). Varieties of Counterfactual Thinking. In N. J. Roese & J.M. Olson (eds.). What might have been: The social psychology of counterfactual thinking. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Kahneman, D. & Snell, J. (1990). Predicting utility. In R. M. Hogarth (Ed.). Insights in Decision Making. Chicago: University of Chicago Press.

Kahneman, D. & Snell, J. (1990). Predicting a changing taste: Do people know what they will like?. Journal of Behavioral Decision Making, 5, 187-200.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1982). The psychology of preferences. Scientific American, 246, 160-173.

Kahneman, D. & Miller, D. (1986). Norm theory: Comparing reality to its alternatives. Psychological Review, 93, 136-153.

Kelsey, D. & Schepansky, A. (1991). Regret and disappointment in taxpayer reporting decisions: An experimental study. Journal of Behavioral Decision Making, 4, 33-53.

Kinnier, R.T. & Metha, A.T. (1989). Regrets and priorities at three stages of life. Counseling and Values, 33, 182-193.

Kordes-de Vall J.H. (1996). Intention and the omission bias: Omissions perceived as nondecisions. Acta Psychologica, 93, 161-172.

Landman, J. (1993). Regret: The persistence of the possible. New York: Oxford Universty press.

Landman, J. (1987). Regret and Elation following action and inaction: Affective responces to positive versus negative outcomes. Personality and Social Psychology Bulletin, 13, 524-536.

Larrick, R.P. & Boles, T.L. (1995). Avoiding Regret in decisions with feedback: A negotiation example. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 63, 87-97.

Loewenstein, G., & Adler (1995). A bias in prediction of tastes. The Economic Journal, 105, 929-937.

Loomes, G. & Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. The Economic Journal, 92, 805-824.

Loomes, G. & Sugden, R. (1987). Testing for regret and disappointment in choice under uncertainty. Economic Journal, 97, 118-129.

N�gbala & Branscombe (1997). When does action elicit more regret than inaction and is couterfactual mutation the mediator of this effect?. Journal of Experimental Social Psychology, 33 (3), 324-343.

Ritov, I. (1996). Probability of regret: Anticipation of uncertainty resolution in choice. Organiztional Behavior and Human Decision Processes, 66 (2), 228-236.

Ritov, I. & Baron, J. (1990). Reluctance to vaccinate: Omission bias and ambiguity. Journal of Behavioral Decision Making, 3, 263-277.

Ritov, I. & Baron, J. (1995). Outcome knowledge, regret and omission bias. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 64, 119-127.

Savitsky, K., Medvec, V.H. & Gilovich, T. (1997). Remembering and regretting: The Ziegarnik effect and the cognitive availability of regrettable actions and inactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 23 (3), 248-257.

Steele, C.M. (1988). The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self. Advances in Experimental Social Psychology, 21, 261-302.

Storms, M.D. (1973). Videotape and the attribution process: Reversing actors� and observers� points of view. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 165-175.

Tesser, A. (1988). Toward a self-evaluation maintenance model of social behavior. Advances in Experimental Social Psychology, 21, 181-227.

Zeelenberg, van Dijk & Manstead (1998). Reconsidering the relation between regret and responsability. Organiztional Behavior and Human Decision Processes, 74 (3), 254-272.

Zeelenberg, M., van Dijk, W., Manstead, A. & van der Pligt, J. (1998). The experience of regret and disappointment. Cogntion and Emotion, 12 (2), 221-230.

Zeelenberg, M., van der Pligt, J. & Manstead, A.S.R. (1998). Undoing regret on Dutch television: Apologizing for interpersonal regrets involving actions or inactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1113-1119.

תקציר | חרטה | אפקט הפועל? | השערת דפוס הזמן השונה | ספקנות מאוחרת | הערכה עצמית ואחריות | סקירה של המחקר הנוכחי | השערות המחקר | נבדקים | כלים | ניתוחים סטטיסטיים | אפיון המדגם | השערה ראשונה | השערה שנייה | השערה שלישית | השערה רביעית | החרטה בטווח הקצר | החרטה בטווח הארוך | דפוס זמנים שונה? | הערכה עצמית ואחריות | סיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 61407.44 שניות.