חודרנות בקשר הזוגי

Share |

דר' שירי לביא - 29/6/2009

מערך המחקר בנושא חודרנות כולל כ-11 מחקרים, חלקם כבר הסתיימו וחלקם עדיין בתהליכי "הרצה" או ניתוח. שבעת המחקרים הראשונים בנושא נערכו במסגרת עבודת הדוקטורט שלי, בשיתוף עם פרופ' מריו מיקולינסר.

מהי, בעצם, חודרנות בקשר זוגי?

קיימים שני צרכים בסיסיים במערכות יחסים קרובות: הצורך בקרבה והצורך באוטונומיה (עצמאות).
במערכות יחסים טובות קיים איזון בין שני צרכים אלו, השב ומתחדש באופן תכוף. אם ננסה להגדיר חודרנות באופן אינטואיטיבי, אפשר לומר שזוהי תחושה של קרבה יתירה מצד האחר הפוגעת באוטונומיה או בגבולות העצמי. דוגמאות מוחשית לכך הן, למשל, כשהאדם המדבר איתנו שואל אותנו שאלות אינטימיות שאנו לא מרגישים בנוח לענות עליהן (למשל כשאדם שאנו פוגשים באוטובוס או במטוס שואל "למה את לא נשואה?" או "אתה לא רוצה ילדים?"), או מדבר אליכם ממרחק קרוב מדי (מה שג'רי סיינפלד כנה "close talker").

כדי לפתח הגדרה מחקרית תקפה, מהימנה וחד משמעית לחודרנות בקשר זוגי, ערכנו תחילה בשני מחקרים אקספלורטיביים. כיוון שידוע שיש הבדלים תרבותיים משמעותיים בתפיסת קרבה-מרחק (למשל בתפיסת מרחב אישי), ערכנו את המחקר במספר תרבויות שיש בהן תפיסות שונות של עצמאות וקרבה. ביקשנו מאנשים בארץ (יהודים וערבים), בארה"ב ובהודו לתת דוגמאות קונקרטיות לחודרנות בקשר זוגי. שאלנו אותם גם כיצד הם הרגישו, מה חשבו ומה עשו כשבן זוגם התנהג באופן חודרני, וגם כשהם עצמם התנהגו באופן חודרני.

דוגמאות להתנהגויות חודרניות

נבדקים ציינו מגוון התנהגויות. עם זאת, דוגמאות מסוימות להתנהגויות חודרניות ונושאים מסוימים חזרו על עצמן, כמו למשל עיסוק בנושא טלפונים וחקירת בן הזוג, פיקוח על בן הזוג ועוד. לעומתן, התנהגויות אחרות היו ייחודיות יחסית. למשל, תחושה שבן הזוג אינו מבין אותי.
התנהגויות מסוימות הופיעו בכל התרבויות. למשל, ניסיון להשפיע על אורח החיים של בן הזוג, או כעס על בן הזוג שמבלה זמן רב מדי עם משפחת המקור שלו. לעומתן, התנהגויות אחרות היו ייחודיות לתרבות מסוימת. למשל, רק בארה"ב הופיעו דוגמאות הקשורות בפגיעה בפרטיות כשבן הזוג מתקלח, מתלבש בשירותים וכד'. רק בארה"ב ובמדגם הישראלי היהודי היו דוגמאות הקשורות לשאלות בן הזוג בנושאים שהפרט אינו מעוניין לדבר עליהם, ורק בהודו ובמדגם הערבי הייתה התייחסות לחוסר מילוי חובות בן הזוג כלפי המשפחה או הילדים כהתנהגות חודרנית.
לעיתים מאפייני הדוגמאות הייחודיות לתרבות היו קשורים לתנאים סביבתיים (כמו קריאת אי-מייל של בן/בת הזוג בארה"ב), לעיתים למאפיינים תרבותיים כלליים (למשל, אישה שמדברת עם גבר בהודו), ולעיתים לתפיסת הזוגיות בתרבות (למשל, הציפייה מהאישה שתעשה כדברי הגבר ואם לא היא חוצפנית. התפיסה שהאישה אמורה לבקש את רשות בעלה בכל).

לעיתים גם בדוגמאות שדנו באותו נושא היו הבדלים בין תרבותיים משמעותיים בדוגמאות הספציפיות שניתנו. למשל, נבדקים רבים דיברו על כך שבן זוגם אינו מתחשב ברגשותיהם או ברצונותיהם.
במדגם היהודי דוגמא מייצגת לעיסוק בנושא זה הייתה בן/ת זוג המכריח/ה את בן/ת הזוג לבוא לאירוע שאינו מעוניין בו, בעוד שבהודו הדוגמאות שניתנו היו בהקשרים משמעותיים יותר בחיים (למשל כשהבעל החליט עבור האישה האם להביא עוד ילד או לא, האם לעשות ניתוח עיקור או לא). דוגמא נוספת: נבדקים רבים דיברו על כך שבן/ת הזוג מנסים להשפיע עליהם ועל מעשיהם או התנהגותם. בהקשר זה, בהודו ובמדגם הערבי היו התייחסויות רבות להתנגדות של הבעל לכך שהאישה תעבוד או תלמד. במדגם היהודי היו יותר התייחסויות לפרטים ספציפיים יותר באורח החיים- תחביבים, הרגלי התנהגות וכד' (שהיו קיימים גם במדגמים ההודי והערבי). בתרבות האמריקאית- היו יחסית מעט מאוד התייחסויות לניסיון להשפיע על התנהגות בן/ת הזוג באופן כללי.
עם זאת, קשה להגיע למסקנות משמעותיות מהבדלים אלו, בשל גודלם הקטן יחסית של המדגמים בכל אחת מהתרבויות, כמו גם מידת הייצוגיות השונה שלהם. כמו כן, חשוב לציין כי במקרים מסוימים היה דמיון רב בין הדוגמאות שניתנו בתרבויות השונות, עד כדי שימוש ממש במילים מקבילות בשפות השונות, למשל בהתייחסויות לקנאה, ציטוטים, חטטנות ועוד.

התמות המרכזיות של חודרנות שנמצאו בניתוח הדוגמאות שאספנו היו:

 • חדירה למרחב האישי של בן/בת הזוג.
 • ניסיון להשפיע ולפקח על עמדות, החלטות והתנהגות של בן/בת הזוג.
 • דרישות לא מתאימות מהקשר.
 • חוסר התחשבות בצרכי בן/בת הזוג.
 • Relational Transgressions

סך הכול קיבלנו 871 דוגמאות להתנהגויות חודרניות. לאחר תהליך ניתוח תוכן רב-שלבי הגענו לרשימה מצומצמת יותר של התנהגויות, ושאלנו אנשים "אלו מההתנהגויות הללו הן דוגמאות טובות לחודרנות בקשר זוגי?" ה"עשירייה הפותחת" (עשר ההתנהגויות שנחשבו לדוגמאות הטובות ביותר לחודרנות בארץ) היו:

 • בן זוגי אינו מאפשר לי לעשות שום דבר ללא רשותו.
 • בן זוגי מנהל אחרי מעקבים, מצוטט לשיחותיי וכד'.
 • בן זוגי רוצה שלא יהיו לי חיים בלעדיו.
 • בן זוגי כופה עלי צורת חיים מסוימת.
 • בן זוגי מפקח על פעולותיי.
 • בן זוגי מפקח על האנשים בני המין השני איתם אני מדברת.
 • בן זוגי מחטט בחפצי.
 • בן זוגי מראה אי שביעות רצון מכך שאני נמצאת בקשר עם חברים אחרים.
 • בן זוגי כופה עלי קיום יחסי מין.
 • בן זוגי שואל אותי שאלות חודרניות.

במחקר נוכחי אנו מעבירים שאלון מפורט יותר בארה"ב, הודו, ישראל וסין, כדי לגלות מה הדמיון ומהם ההבדלים בין האופן שאנשים תופסים חודרנות בקשר זוגי בארצות שונות. מחקר זה עדיין לא הסתיים, אך הנתונים הראשוניים מראים כי יש הבדלים משמעותיים בתפיסת חודרנות בארה"ב ובהודו (באופן כללי האמריקאים יותר רגישים לחודרנות, אך קיימים גם הבדלים הנוגעים להתנהגויות ספציפיות).

האם יש אנשים יותר חודרניים? האם יש אנשים שהם יותר רגישים לחודרנות בקשר זוגי?

נמצאו הבדלים בין אישיים במידת החודרנות.
הבדלים אלו נבדקו מפרספקטיבה של תיאורית ההתקשרות (תיאוריה הדנה בצורך הבסיסי ביצירת קשרים בין-אישיים קרובים ובהבדלים בין-אישיים באופן יצירת קשרים אלו).
נמצא כי אנשים שבאופן כללי מרגישים פחות בטוחים בקשרים הקרובים שלהם וחוששים יותר מנטישה (אנשים בעלי סגנון התקשרות חרד), מתנהגים באופן חודרני יותר מאנשים אחרים. אנשים אלו גם תופסים את בני הזוג שלהם כיותר חודרניים, אולי בשל הרגישות הגבוהה שלהם לפגיעה בצרכיהם והחשש מפגיעה בקשר.
אנשים החוששים מקרבה בקשר ונמנעים מתלות בבן/ת הזוג (אנשים בעלי סגנון התקשרות נמנע), בדרך כלל אינם מתנהגים בחודרנות רבה (במיוחד גברים), ותופסים את בני זוגם כחודרניים יותר (בגלל רגישותם הרבה לפגיעה בעצמאות שלהם, או בגלל הצורך של בן/ת זוגם להיות חודרני/ת כדי להתקרב אליהם).

השפעה זוגית

מעבר לכך, ממצאים ראשוניים מראים כי כשאחד מבני הזוג הוא חודרני, גם בן/בת הזוג נוטה יותר להתנהג באופן חודרני. כך, באופן לא מודע, נוצרים "קשרים חודרניים" יותר, בהם הדפוס הזוגי הוא של חודרנות (שפוגעת בשביעות הרצון של שני בני הזוג).

חודרנות ושביעות רצון ממערכת היחסים

נמצא קשר שלילי בין חודרנות בקשר זוגי לבין שביעות הרצון מהקשר. משמע: ככל שאנשים חודרניים יותר, שביעות הרצון של בני הזוג מהקשר נמוכה יותר. זאת ועוד- נמצא כי חודרנות מתווכת את הקשר בין סגנונות אישיות מסוימים לבין חוסר שביעות רצון בקשר. משמע: יש לה השפעה קריטית על מידת שביעות הרצון מהקשר.

אם כן, מדוע אנשים מתנהגים באופן חודרני?

חודרנות נתפסת בדרך כלל כהתנהגות שלילית, לא רצויה, ורוב האנשים אינם מעוניינים להתנהג באופן חודרני. עם זאת, לעיתים ההתנהגות החודרנית היא לא מודעת, לא מכוונת, או לא נשלטת (כפי שכתבה נבדקת על כך שהתנהגה באופן חודרני:" הייתי מאוכזבת מעצמי כיוון שזה קרה הרבה פעמים בעבר ועדיין אני לא מצליחה לשלוט על עצמי").
במחקר יומן שבו דיווחו נבדקים על איכות הקשר שלהם ועל מידת החודרנות שלהם בכל יום במשך שבועיים, נמצא כי גברים מסוימים, בעלי סגנון התקשרות חרד (החשים חוסר ביטחון בקשרים קרובים באופן כללי), דיווחו על ביצוע יותר התנהגויות חודרניות יום לאחר שדיווחו על איכות קשר נמוכה. משמע: לאחר שדיווחו על כך שאינם שבעי רצון מהקשר הזוגי, הם התנהגו (למחרת) באופן חודרני יותר, כנראה כדי לנסות לשפר את איכות הקשר הזוגי. למעשה, נראה כי גברים אלו השתמשו בחודרנות כאסטרטגיה (לא מודעת ולאו דווקא יעילה) לשיפור איכות הקשר הזוגי שלהם.

למחקר על חודרנות אימפליקציות מעשיות רבות. נראה כי חודרנות קיימת במרבית הקשרים הזוגיים (ולא רק בקשרים "פתולוגיים"). השפעתה השלילית על איכות קשרים זוגיים היא משמעותית מאוד, ולפיכך מודעות לחודרנות, להשלכותיה ולגורמים לה עשוי לשפר מאוד את איכותם של יחסים זוגיים. אם, למשל, גבר החש חוסר ביטחון בקשר יקפיד לא להתנהג באופן חודרני כשהוא מנסה לחפש את קרבתה של בת זוגו, ממצאים ראשוניים מראים שאיכות הקשר תעלה בצורה משמעותית (ושביעות הרצון מהקשר של בת הזוג תגדל מאוד).
arnona
5/09/2011
21:46:52
חושבת שמרכיב מאוד חשוב הוא אמון או אי אמון בבן הזוג
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 19280.5 שניות.