ילדים זה שמחה?

Share |

אריאל איילון - 17/2/2008

המאמר הנוכחי מתבסס על תוצאות סקר שנערך באתר בחודשיים האחרונים. הרעיון לסקר החל בפניה ממישהי בעקבות דיון שנערך בפורום ב"תפוז" - נשים שלא רוצות ילדים. היא העלתה את בקשר האפשרי בין חוסר רצון בילדים ובין חוסר רצון להיוולד. חשבתי שזה יכול להיות מעניין והנה הסקר יצא לדרך.

מסתבר שחוסר הרצון בילדים היא תופעה הולכת ומתפשטת בקרב המדינות המפותחות. סקרים שנערכו בשנות ה- 90 בארה"ב מעידים על כך. ב- 1990, 2.4% מהנשים בגיל הרלוונטי הגדירו עצמן כ"לא אמהות" מבחירה ("Childfree") ואילו בסקר ב- 1995, 6.6% מהנשים הגדירו עצמן כך. מחקרים מראים שקבוצה זו מרגישה מתוייגת לשלילה וזה בא לידי ביטוי גם בטריגר למחקר הנוכחי שיוצא מתוך גישה שחוסר הרצון בהורות סביר שיתקשר בחוסר רצון לחיות (וצורות אחרות של דיכאון). אולם אנשים שאינם מעוניינים להיות הורים נוטים להצביע על מגוון הסברים לכך ביניהם, חוסר הרצון לפגוע במרחב האישי או הזוגי לטובת הילדים, חששות בנוגע להיבטים הגופניים של הריון ולידה וההערכה שדווקא אי-הורות תורמת יותר לרווחת האנושות (משום שהורות תורמת לפיצוץ אוכלוסין למשל).

הסקר היה פתוח בין ה- 17/12/2007 ועד ה- 15/02/2008 ונענו לו 792 משתתפים. כמו סקרים קודמים - גם סקר זה אינו סקר מייצג של האוכלוסיה, אבל גם במקרה זה יש מגוון גדול של אוכלוסיות שנענו לו - יש כרגיל יותר נשים במדגם (75%), אבל במקרה זה, בניגוד לסקרים קודמים יש מספר דומה של רווקים (50%) ונשואים (44%). 96% יהודים, 63% חילוניים, 20% מסורתיים, 12% דתיים ו- 5% חרדים. ממוצע הגיל של הנענים - 29. 46% הם הורים לילדים.

2 שאלות מרכזיות היו בסקר הזה. השאלות עצמן והתפלגות התשובות מוצגת להלן:

אם הייתה ניתנת לך הבחירה - האם היית רוצה להיוולד?
4.0%  
  10.1%
  24.7%
  61.1%
בכלל לא
כנראה שלא
כנראה שכן
בטוח שכן

האם היית רוצה להוליד ולגדל ילדים?
  6.7%
  7.1%
  12.2%
  17.6%
  54.4%
בכלל לא
כנראה שלא
מתלבט/ת
כנראה שכן
בטוח שכן

המספרים מעידים על כך שכ- 15% העידו על עצמם שאולי היו מעדיפים לא להיוולד. יהיה מעניין לבדוק את הקשר בין שאלה זו ומימדים פסיכולוגיים אחרים, אך זו לא מטרת המחקר הנוכחי. לגבי הרצון להביא ילדים לעולם, כ- 75% מעידים שהיו רוצים בכך. אולם ברור שמספר זה יהיה מושפע מדברים רבים ואולי בעיקר - האם המשיבים הם כבר הורים בעצמם. השאלה הראשונה המתבקשת היא האם הרצון דומה או שונה בקרב נשים לעומת גברים.

רצון להוליד ילדים - השוואה בין גברים ונשים - לא הורים
נשים   גברים
  11.0%
  5.4%
  10.3%
  14.4%
  78.8%
  80.2%
לא/בכלל לא
 
מתלבט/ת
 
כן/בטוח שכן
 

רצון להוליד ילדים - השוואה בין גברים ונשים - הורים
נשים   גברים
  19.8%
  21.5%
  13.4%
  15.4%
  66.8%
  63.1%
לא/בכלל לא
 
מתלבט/ת
 
כן/בטוח שכן
 

באופן לא מפתיע, הרצון להביא ילדים לעולם יורד בקרב הורים. וודאי משום שלפחות בחלק מהמקרים אותם הורים כבר הולידו את כמות הילדים שתכננו. אולם עדיין הרצון להביא ילדים לעולם הוא חזק למדי גם בקרב קבוצת ההורים. מעניינת היא העובדה שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים ברצון להביא ילדים. השאלה הבאה עוסקת בקשר בין רמת דתיות והרצון להביא ילדים:

רצון להוליד ילדים - השוואה בין הורים ולא הורים - אינם הורים
חילוניים   מסורתיים   דתיים   חרדים
  12.5%
3.4%  
6.0%  
0.0%  

  13.9%
  9.2%
2.0%  
  9.1%

  73.6%
  87.4%
  92.0%
  90.9%
לא/בכלל לא
 
 
 

מתלבט/ת
 
 
 

כן/בטוח שכן
 
 
 

רצון להוליד ילדים - השוואה בין הורים ולא הורים - הורים
חילוניים   מסורתיים   דתיים   חרדים
  22.7%
  20.0%
  15.0%
  8.7%

  18.9%
  7.3%
  5.0%
  4.3%

  58.4%
  72.7%
  80.0%
  87.0%
לא/בכלל לא
 
 
 

מתלבט/ת
 
 
 

כן/בטוח שכן
 
 
 

כצפוי, הרצון להביא ילדים חזק יותר ככל שרמת הדתיות עולה. אולם מסתבר שההשפעה של רמת הדתיות חזקה יותר דווקא בקרב ההורים.

הקשר בין חוסר הרצון להוליד ילדים לבין רגישות נפשית

הממצאים הקודמים עדיין לא נגעו בסוגיה המקורית- האם יש קשר בין (חוסר) הרצון להביא ילדים לעולם ל(חוסר) הרצון להיוולד. לפיכך חושבו המתאמים ביניהם - אבל הם חושבו עבור הקבוצות השונות בנפרד. בנוסף, נבחן הקשר האפשרי בין חוסר הרצון בהורות לבין בריאות ורווחה נפשית בהקשר רחב יותר לכן חושבו גם המתאמים בין חוסר הרצון להביא ילדים לעולם ודיכאון, חרדה, סטרס, שביעות רצון מהחיים ותמיכה חברתית. בטבלה להלן מרוכזים הממצאים, אבל חשוב לקחת בחשבון שגודל המדגם בקשר עם הסוגיות הנוספות ירד מאוד בחלק מהמקרים (זו גם הסיבה לאיחוד בין קטגוריות הדתיים והחרדים) לעיתים עד כדי 9 אנשים בלבד.

הורים דתיות רצון להוולד דיכאון חרדה סטרס שביעות רצון
מהחיים
תמיכה
חברתית
לא חילוניים -.52** .35* .11 .07 -.32* -.29*
מסורתיים -.32** .65 .77* .43 -.64* .16
דתיים/חרדים -.68** .61 .87** .76* -.53* -.11
כן חילוניים -.14 -.15 -.05 .11 -.40* .00
מסורתיים -.29* .72* .46 .49 -.51* .11
דתיים/חרדים -.03 -.37 -.32 -.36 .13 .13

בכל מקרה הממצאים הם מרתקים. בקרב המשתתפים שאינם הורים - אכן יש קשר בין חוסר הרצון להביא ילדים לעולם ובין חוסר הרצון להיוולד. הקשר קיים בעוצמה חזקה אצל הדתיים והחרדים, בעוצמה בינונית-חזקה בקרב החילוניים ובאופן מפתיע הקשר הוא החלש ביותר דווקא בקרב קבוצת המסורתיים. מעניין שקרב חילוניים ודתיים קשר זה נעלם בקרב ההורים, ונשאר ברמה דומה בקרב קבוצת המסורתיים.

בקרב החילוניים שאינם הורים - חוסר הרצון להיות הורה מתקשר ליותר דיכאון, אולם קשר זה מתון למדי. באופן דומה יש קשר מתון עם חוסר שביעות רצון מהחיים ותחושת מחסור בתמיכה חברתית. בקרב קבוצה זו, אין קשר בין חוסר הרצון בהורות לבין חרדה או סטרס. לעומת זאת בקרב ההורים החילוניים - חוסר הרצון בהורות לא מתקשר לדיכאון, חרדה או סטרס וגם לא בתמיכה חברתית. אם זאת, חוסר הרצון בהורות בקרב קבוצה זו מתקשר בפחות שביעות רצון מהחיים.

בקרב המסורתיים שאינם הורים - חוסר הרצון להיות הורה מתקשר ליותר דיכאון וגם יותר חרדה ופחות שביעות רצון מהחיים. בנוסף חוסר הרצון להיות הורה מתקשר באופן מתון יותר לסטרס אבל אינו מתקשר כלל לתמיכה חברתית. בניגוד לקבוצות האחרות, בקרב המסורתיים שהם כבר הורים מוצאים קשרים דומים בין חוסר הרצון בהורות והמשתנים האחרים.

בקרב הדתיים והחרדים שאינם הורים - חוסר הרצון להיות הורה מתקשר ליותר דיכאון יותר חרדה וגם יותר סטרס, בקרב קבוצה זו המתאמים גם חזקים במיוחד. בנוסף חוסר הרצון בהורות קשור בפחות שביעות רצון מהחיים, אך במפתיע אינו קשור בתמיכה חברתית. בקרב הדתיים והחרדים שהם כבר הורים חוסר הרצון בהורות נוספת קשור דווקא בפחות דיכאון, חרדה וסטרס. ואינו קשור כלל בשביעות רצון מהחיים ובתמיכה חברתית.

ניתן לסכם את הממצאים עבור קבוצת המתשתתפים שאינם הורים בצורה הבאה:
חילוניים: חוסר רצון בהורות -> דיכאון.
מסורתיים: חוסר רצון בהורות -> דיכאון וחרדה.
דתיים וחרדים: חוסר רצון בהורות -> דיכאון, חרדה וסטרס.

באופן כללי ניתן לסכם ולומר שהמחקר הנוכחי מראה קשרים ברורים בין הרצון בהורות לבין מידת הדתיות ולפיכך מצביעה על הקשר ההדוק בין הרצון בהורות לבין חינוך וערכים. בנוסף המחקר הנוכחי מראה קשרים ברורים בין הרצון בהורות לבין פגיעות נפשית.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 23761.28 שניות.