צפייה במשדרי חדשות

Share |

אריאל איילון - 17/12/2007

המאמר הנוכחי מתמקד בסקר שנערך באתר בחודש האחרון במסגרת "סקר החודש". הסקר כלל שאלה מרכזית אחת בלבד - "עד כמה הינך נוהג/ת לצפות בטלויזיה בתוכניות הבאות?" וכלל את משדרי החדשות המרכזיים בערוץ 1, ערוץ 2 וערוץ 10. התשובות נעו בסקאלה בת 5 רמות בין "לא צופה בכלל" ועד "כמעט יום יום".

נענו לסקר 674 גולשים מבין גולשי האתר בין ה- 12/11 וה-6/12. מכיוון שסקר זה נערך במסגרת "סקר החודש" הכניסה אליו הייתה חופשית בקרב הגולשים הרשומית באתר והוא לא מייצג את כלל האוכלוסייה בארץ. המידגם נוטה ליותר נשים (70%), יותר צעירים (ממוצע הגיל הוא 28 - יש ייצוג יתר לקבוצות הגיל הצעירות בין 15-40), יותר יהודים (96%) וחילוניים (62%). עם זאת, הרכב האוכלוסיה במדגם מגוון מאוד ומספק תמונה מרתקת על המגמות הנוגעות לצפייה ב"מדורת השבט" המסורתית - משדר החדשות המרכזי.

הצפייה במשדרי חדשות בערוצים השונים

לצורך הצגת הממצאים באופן פשוט יותר - נעשה איחוד ל-3 קטגוריות - לבכלל לא, לפעמים (כוללת את "לעיתים רחוקות" ו"לפעמים") ולעיתים קרובות (הכוללת את "לעיתים קרובות" ואת "כמעט יום יום"). להלן ההתפלגות לפי המשדרים השונים:

ערוץ 1
3.6%  
  29.8%
  66.6%
לעיתים קרובות
לפעמים
בכלל לא

ערוץ 2
  48.8%
  38%
  13.2%
לעיתים קרובות
לפעמים
בכלל לא

ערוץ 10
  36.5%
  40.2%
  23.3%
לעיתים קרובות
לפעמים
בכלל לא

המיקום של שלושת הערוצים אינו מפתיע - ערוץ 2 מוביל, ערוץ 10 אחריו ולבסוף ערוץ 1.

הבדלים דמוגרפיים

הבדלים בין נשים וגברים

ההבדלים אולי נראים דרמטיים, במיוחד במקרה של ערוץ 1, כך בעוד 5.5% מכלל הגברים ציינו שהם רואים את משדר החדשות שם לעיתים קרובות או כמעט יום יום, רק כמחצית (2.9%) מכלל הנשים ציינו שהן רואות את המשדר באותה מידה... ובכל זאת ההבדלים אינם משמעותיים מבחינה סטטיסטית. למעשה, ואולי בניגוד לסטריאוטיפ - אין הבדלים בין נשים וגברים בהקשר של הצפייה במשדרי חדשות

הבדלים לפי קבוצות גיל

חדשות ערוץ 2 נצפות באופן דומה ע"י קבוצות גיל שונות. לעומת זאת, הנתונים מצביעים על כך שהן במקרה של ערוץ 1 והן במקרה של ערוץ 10, קבוצות גיל מבוגרות יותר, נוטות לצפות הרבה יותר מקבוצות גיל צעירות יותר.

הבדלים לפי הזדהות עם הדת

כפי שניתן היה לצפות - החרדים צופים פחות במשדרי החדשות בטלויזיה. עם זאת יש לערוץ 1 עדנה בקרב ציבור זה.... אולי משום שאין בו פרסומות?

הבדלים אחרים

אמנם ההבדלים שנמצאו על פי המאפיינים הדמוגרפיים הם חשובים ומעניינים, ואולי אף יסבירו חלק מהממצאים בהמשך, אבל מה שמעניין באמת זה - האם משדרי החדשות השונים משפיעים על האמונות שלנו? האם משדרי החדשות השונים פוגעים בבריאותינו? ועוד. לפני שאני עובר אל הממצאים, חשוב לדעת שאלו אינם מבוססים על כל המדגם (674 משתתפים), אלא על אותם אנשים שמילאו גם את הסקר הנוכחי וגם שאלונים אחרים באתר... כך שגודל המדגם יהיה שונה כל פעם ומרבית האנשים שונים בכל ניתוח, כך שאפשר להתייחס אליהם, במידה מסוימת, כאל מחקרים נפרדים.

הקשר בין הצפייה במשדרי החדשות לבין האמונות שלנו - או - האם התקשורת שמאלנית ומחנכת לאמפטיה כלפי הנרטיב הפלסטיני?

מה שאולי יפתיע רבים זה הקשר המועט בין הצפייה במשדרי החדשות השונים ובין האמונות שלנו. האמונה הציבורית היא שההשפעה של משדרי החדשות היא עצומה, ובכן המחקר שלנו לא מחזק את הטענה הזו - להפך, אמנם ישנם קשרים, אבל הם מועטים וחלשים יחסית. כך למשל לא נמצאו קשרים בין הצפייה במשדרי החדשות לבין אמונות על טבע האדם או גישות כלפי כסף...

מצד שני, קשרים שכן נמצאו, לא נמצאו עבור צפייה בכל משדרי החדשות, אלא יותר במשדרים ספציפיים. למשל, נמצא מתאם שלילי בין צפייה בחדשות ערוץ 2 לבין האמונה שאנשים יכולים לשנות את ההתנהגות המוסרית שלהם (r=-0.28). זאת אומרת, שככל שאנשים מדווחים על כך שהם צופים יותר בחדשות ערוץ 2, כך הם נוטים להאמין פחות שאנשים יכולים לשנות את ההתנהגות המוסרית שלהם. המתאם הזה לא נמצא מקושר לצפייה במשדרי החדשות של ערוץ 1 או ערוץ 10.

מה שאולי בכל זאת לא יפתיע, הוא שהקשרים בין צפייה במשדרים לאמונות נמצאו בעיקר ביחס לקבלה של הנרטיב של הקבוצה האחרת... כך למשל בקרב אלו הצופים הרבה בחדשות של ערוץ 1, יש יותר אמפטיה כלפי הנרטיב הפלסטיני (r=0.18) והם מרגישים יותר גאווה בנרטיב הפלסטיני (r=0.25). הצופים הרבה בחדשות ערוץ 2, מרגישים שהם יודעים טוב יותר את הנרטיב הישראלי (r=0.23), ומרגישים שהם יודעים טוב יותר את הנרטיב הפלסטיני (r=0.21) וגם הם מרגישים יותר גאווה בנרטיב הפלסטיני (r=0.23). לבסוף, לגבי הצופים הרבה בחדשות ערוץ 10, נמצא קשר אחד, חלש ויחיד - המדווחים על צפייה מרובה יותר בחדשות ערץ 10 מדווחים פחות על כעס כלפי הנרטיב הפלסטיני (r=-0.18).

מה שחשוב להבין לגבי הנתונים הללו, הוא שבראש ובראשונה הם לא מעידים על סיבתיות. זאת אומרת, שלא ניתן להסיק שצפייה בחדשות ערוץ 1 מובילה ליותר אמפטיה כלפי הנרטיב הפלסטיני ---- אולי ההסבר ההפוך הוא הנכון וצופים שהם מלכתחילה אמפטיים יותר כלפי הנרטיב הפלסטיני צופים יותר בחדשות ערוץ 1. שנית, הקשרים הללו חלשים ובנוסף הממצאים מבוססים על מדגם קטן יותר שכלל 126 אנשים שמילאו במקביל לסקר הנוכחי גם את שאלון העמדות כלפי הנרטיב הלאומי.

הקשר בין צפייה במשדרי החדשות לבין בריאות - או - האם הצפייה בחדשות ערוץ 10 טובה לבריאות?

אני חייב לומר שנקודת המוצא שלי הייתה שצפייה מרובה בחדשות עשויה להיות לא טובה לבריאות, כיוון שהיא עשויה לעורר מתח וחרדה. משום כך - התוצאות מפתיעות והן כולן "באותו כיוון". אך קודם לכן חשוב לציין שהקשרים היחידים שנמצאו, נמצאו קשורים בצפייה במשדרי החדשות של ערוץ 10 ולא נמצאו עבור המשדרים האחרים...

על בסיס 150 משתתפים שמילאו גם את שאלון התמיכה החברתית, אנחנו מוצאים שככל שצופים יותר בחדשות ערוץ 10, הצופים מדווחים על יותר תמיכה חברתית (r=0.19).
על בסיס 165 משתתפים שמילאו גם את שאלון שביעות רצון מהחיים, אנו מוצאים שככל שצופים יותר בחדשות ערוץ 10, הצופים מדווחים על פחות רגשות שליליים (r=-0.21).
על בסיס 103 משתתפים שמילאו גם את שאלון חרדה חברתית, אנו מוצאים שככל שצופים יותר בחדשות ערוץ 10, הצופים מדווחים על פחות חרדה חברתית (r=-0.26).
על בסיס 165 משתתפים שמילאו גם את שאלון בדידות, אנו מוצאים שככל שצופים יותר בחדשות ערוץ 10, הצופים מדווחים על פחות בדידות (r=-0.24).
על בסיס 120 משתתפים שמילאו גם את שאלון חרדה-דיכאון-סטרס, אנו מוצאים שככל שצופים יותר בחדשות ערוץ 10, הצופים מדווחים על פחות סטרס (r=-0.19) פחות דיכאון (r=-0.26) ופחות חרדה (r=-0.29).

באמת שהייתי שמח לסכם ולומר שצפייה מרובה בחדשות ערוץ 10 תורמת לבריאות (אני מודה באשמה - אני נוהג לצפות במשדר החדשות שלהם). אבל נראה שדווקא משום שהתוצאות גורפות המסקנה הנ"ל פחות סבירה ואילו המסקנה הסבירה יותר היא שאנשים פחות חרדתיים נמשכים יותר לצפייה בחדשות ערוץ 10. על מנת לחזק את המסקנה אמשיך לניתוח הבא:

הקשר בין הצפייה במשדרי החדשות לבין האישיות שלנו

הניתוח שלהלן מבוסס על 93 גולשים שמילאו גם את שאלון האישיות גם את הסקר שלנו. על מנת לפשט את הדיון - יוצגו הממצאים (מתאמי פירסון), רק בנוגע ל- 5 גורמי האישיות הגדולים:

ערוץ 1 ערוץ 2 ערוץ 10  
.03 .05 .29 יציבות רגשית
-.12 .02 .15 מוחצנות
-.03 -.18 -.21 פתיחות
.17 .24 .07 נועם הליכות
.10 .15 .08 מוכוונות

המתאמים המודגשים הינם המתאמים המשמעותיים מבחינה סטטיסטית. ניתן לראות שאין קשר בין תכונות האישיות לבין צפייה מרובה יותר בחדשות ערוץ 1. צפייה מרובה בערוץ 2 מתקשרת ליותר נועם הליכות ולבסוף צפייה מרובה יותר בחדשות ערוץ 10 מתקשרת ליציבות רגשית גבוהה יותר ושמרנות. לגבי ערוץ 2 - שוב, לא ניתן לקבוע האם צפייה מרובה בחדשות ערוץ 2 הופכת אנשים ליותר נעימי הליכות, או שאנשים נעימי הליכות נוטים יותר להמשך לצפייה מרובה יותר בחדשות ערוץ 2. הממצא האחרון, לגבי ערוץ 10, תומך במסקנה הקודמת - שאנשים פחות חרדתיים (יותר יציבים רגשית) נוטים להימשך לצפייה רבה יותר בחדשות ערוץ 10.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 19000.94 שניות.